20.06.2023 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regulace plevelů ve lnu v roce 2023

Len setý je v současné době v ČR takzvanou minoritní polní plodinou. Pěstuje se převážně olejný len pro produkci lněného semene na ploše kolísající kolem 2000 hektarů ročně. Nejméně polovina těchto ploch je semenářská k výrobě certifikovaného osiva vybraných českých i zahraničních odrůd. Len přadný se nyní pěstuje na ploše 1–3 ha pro udržení registrovaných domácích odrůd.

Podobně jako jiné plodiny je len vystaven působení škodlivých organismů. Vážnými škodlivými činiteli lnu jsou plevele, protože silně konkurují lnu při příjmu živin a vláhy z půdy. Přispívají k rozvoji chorob lnu, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zvyšují nároky na energii při dosoušení semene lnu a zvláště výrazně snižují nebo znehodnocují jakost semene i stonku, uvádí Ing. Prokop Šmirous, CSc. (Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk) v článku v týdeníku Zemědělec. Připomíná, že semeno a osivo získané ze zapleveleného porostu lnu často obsahuje obtížně odstranitelná semene plevelů, která zhoršují hodnotu a využitelnost semene jako osiva i jako suroviny v potravinářství a v průmyslu.

V současném systému omezování nepříznivých vlivů škodlivých organizmů v zemědělských plodinách se postupuje podle zásad integrované ochrany rostlin. To znamená, že nelze spoléhat jenom na chemickou ochranu, ale při pěstování polních plodin je nutné využívat všechny účinné metody k založení a udržení zdravého a výnosného porostu. Patří mezi ně odrůdy odolné vůči chorobám, výběr pozemku, vhodné zařazení v osevním sledu, správná nebo příprava půdy a výživa. Dále zahrnují využití biologických přípravků a případně použití povolených přípravků na ochranu rostlin podle zásad správné zemědělské praxe.

K základním opatřením při regulaci plevelů patří dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy. Dále zahrnují odstranění oddenků vytrvalých plevelů a zničení vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím a založení dobře zapojeného porostu.

V systému ničení plevelů ve lnu se používají nejvhodnější specifické herbicidy podle převažujícího výskytu určitých druhů plevelů a podle agrotechnických a organizačních podmínek. Proti minulému roku se situace pro ošetření porostů lnu zlepšila tím, že soubor povolených přípravků byl doplněn herbicidem Laudis, vrátil se dříve používaný herbicid Savvy (před léty známý také jako Harmony) a bylo prodlouženo používání herbicidu Galera, upozornil Ing. Šmirous.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down