Regulace chrpy modré

Chrpa modrá (Centauera cyanus L.) je jednoletý nebo ozimý druh, který v historii patřil mezi velice rozšířené a významné plevele, jež způsobovaly zemědělcům nemalé škody. I když v minulosti byla na regulaci chrpy využita řada prostředků, nepodařilo se chrpu zcela na polích potlačit. V současnosti můžeme říci, že chrpa modrá se opětovně začíná šířit na orné půdě. Sice nepatří mezi nejvýznamnější plevele, ale její početnost především v ozimech i jařinách stoupá.

K základnímu potlačení chrpy napomáhá pravidelné střídání plodin. Významná je i podmítka provedená po sklizni, která napomůže dozrálým nažkám chrpy vyklíčit, a ty jsou následně orbou zaklopeny do půdy a zničeny. Pokud není strniště podmítnuto, mohou nažky vyklíčit, mladé rostliny růst, vykvést a někdy i vytvořit nové nažky. Na jaře ji potlačuje vláčení a v širokořádkových kulturách kultivace během vegetace. Vůči běžně používaným herbicidům je poměrně citlivá, ale její životní cyklus s postupným vzcházením znesnadňuje její regulaci.

V porostech víceletých pícnin po založení je chrpa modrá rychle potlačena první sečí a následným růstem konkurenčně silné pícniny. Na podzim lze chrpu modrou v ozimých obilninách snadno regulovat sulfonylmočovinami, jako jsou přípravky s účinnou látkou chlorsulfuron nebo triasulfuron. Aplikace herbicidů do ozimých obilnin na podzim se doporučuje zvláště u výsevů ozimého ječmene, který je oproti ostatním ozimým obilninám vyséván v dřívějších termínech a má vyšší tendenci k zaplevelení chrpou. Vzhledem k etapovitému vzcházení nebo ke vzcházení z větších hloubek, kdy je vzcházení zpožděno i o několik dní, nemusí být postihnuty veškeré rostliny, a proto na její potlačení lze využít některých růstových herbicidů v jarních měsících (clopyralid). Obdobně lze této účinné látky využít k regulaci chrpy modré v porostech ozimé řepky, ve kterých bývají herbicidy používané v podzimních měsících málo účinné.

Tam, kde nejsou aplikovány herbicidy v podzimních měsících, je riziko vzcházení a růstu v případě teplých zim. Rostliny chrpy modré a další plevele jsou v tuto dobu schopny se vyvíjet i v době jinak obvyklé pro vegetační klid. Plevele tak dosahují rychleji pokročilých růstových fází a dokážou silně konkurovat ozimým plodinám. Časté deštivé počasí v jarních měsících znemožňuje efektivní herbicidní ošetření. S postupující vegetací dochází k silnému rozvoji chrpy, která v této fázi potlačuje pěstované plodiny.

Více informací o biologii a ekologii, ale také o výskytu chrpy modré v agrosystémech a její škodlivosti se dočtete v Úrodě č. 8.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down