Reakce různých druhů obilnin na mazlavou sněť pšeničnou

Sněť mazlavá pšeničná – Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul. a sněť mazlavá hladká – Tilletia laevis Kühn jsou původci mazlavé snětivosti pšenice. Způsobují ztráty na výnosu, které mohou přesáhnout až 80 % a poškození kvality nastává i při velmi nízké úrovni infekce. K infekci dochází krátce po vyklíčení obilnin. V napadených klasech se místo obilek tvoří hálky sněti obsahující černohnědé spory sněti. Chorobu provází zápach trimetylaminu. Spory ulpívají na povrchu obilek a napadení může v omezené míře způsobit také sporami kontaminovaná půda. Informuje o tom ve svém článku publikovaném v časopise Úroda (10/2022) RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV).

Ochrana, jak dále uvádí, je v konvenčním zemědělství založena na vysévání uznaného zdravého osiva a moření. Možnosti snížení výskytů snětí mazlavých v ekologickém zemědělství zahrnují především rozbory osiva, čištění osiva a ošetření osiva prostředky povolenými pro ekologické zemědělství. Některé komerční odrůdy pšenice nesou geny odolnosti vůči snětím mazlavým a jsou méně citlivé k napadení. Využití odolnosti nabízí účinnou a udržitelnou strategii ochrany rostlin zejména pro systémy ekologické produkce.

Cílem výzkumu odborníků z VÚRV bylo zjistit reakce jednotlivých odrůd ječmene, jarní pšenice, pšenice jednozrnky, ozimé pšenice, pšenice špaldy, pšenice tvrdé, ozimého tritikale a žita na infekci mazlavou snětí pšeničnou a umožnit tak posouzení vhodnosti jejich pěstování v situacích se zvýšeným rizikem výskytu mazlavé sněti (např. při pěstování osiva bez ošetření fungicidními přípravky nebo při vysokém množství teliospor mazlavé sněti pšeničné v půdě).

Pro tyto účely (hodnocení reakce na mazlavou sněť pšeničnou) vybrali do polních pokusů (2021–2022) třicet čtyři odrůd různých druhů obilnin. Obilky testovaných obilnin byly uměle infikovány teliosporami sněti. Zcela bez napadení zůstaly všechny testované odrůdy ječmene a žita, většina odrůd tritikale a odrůda pšenice jednozrnky Rumona. Nízké napadení, nepřesahující 10 % klasů, bylo zaznamenáno v polních pokusech u testovaných odrůd pšenice špaldy, jarní pšenice, pšenice tvrdé a odolné odrůdy ozimé pšenice Genius. Průměrné napadení náchylných odrůd ozimé pšenice přesahovalo 35 % klasů, informuje RNDr. Dumalasová.

Podrobné informace přináší článek v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down