První místo pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Agrosalon Země živitelka je spojen s předáváním ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2022. V kategorii Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2022 obsadil první místo Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (VUMOP) za výsledek druhu certifikovaná metodika „Tvorba půdních map pedometrickými metodami“.

Oceněná metodika popisuje využití pokročilých statistických a matematických metod při mapování půdy a jejích vlastností. Ty byly použity při tvorbě nových map půdních vlastností zemědělských půd ČR. Vznikly tak mapy s podrobným rozlišením 20 m/pixel obsahující informace o zrnitosti půdy, obsahu humusu, hloubce půdy a humusových horizontů, mapa půdní reakce (pH), mapa půdních typů či mapa skeletovitosti (kamenitosti) půd. „Tyto podklady najdou uplatnění a jsou velice žádoucí pro zacílení ochrany půd a rovněž i pro praxi při správném nastavení managmentu na zemědělské půdě. Přestože hlavním nasazením metod byla prvotně tvorba celostátních podkladů, popsané postupy jsou aplikovatelné i na lokální úrovni pro tvorbu podkladů například pro precizní zemědělství a mohou nalézt a již nacházejí dobré uplatnění. Naší snahou je nyní ukázat laické i odborné veřejnosti, že zejména mapy vzniklé použitím popsaných metod jsou velice vhodně a jednoduše použitelné pro praxi, byť se popis metod zdá poměrně složitý,“ uvedl Mgr. Žížala. Postupy zahrnují nasazení robustních metod strojového učení a použití velkého množství dat. Mezi nimi lze zmínit například podklady ze satelitních snímků, digitálního modelu terénu či klimatická data. „Z dat o půdě byly využity databáze aktuálních půdních rozborů i rozsáhlé databáze půdních dat z historického průzkumu půd v rámci Komplexního průzkumu půd. Využíváme tak nyní velkého úsilí našich předchůdců, kteří stáli za tímto průzkumem. V dnešní době můžeme aplikovat digitální metody zpracování dat, které dříve nebyly možné. Získávání půdních dat je nicméně stále náročnou úlohou a my si vážíme úsilí všech, kteří data v minulosti vzdálenější i blízké sbírali,“ dodal Mgr. Žížala.

Oceněný výsledek je společnou prací kolektivu odborníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd a z České zemědělské univerzity Daniela Žížaly, Roberta Minaříka, Jana Skály, Radima Vašáta, Anny Juřicové, Terezy Zádorové, Víta Penížka a Hany Beitlerové. „Udělené ceny si vážíme a věříme, že bude pro nás impulzem do další práce. Rovněž je třeba poděkovat ministerstvu zemědělství, které výzkum v této oblasti podpořilo v rámci Programu ZEMĚ, programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství,“ zdůraznil oceněný vědec.

Plný text oceněné metodiky je možno nahlédnout v knihovně VUMOP v elektronické verzi.

Vzniklé mapy půdních vlastností je možno prohlížet na geoportálu VUMOP v aplikaci ke Komplexnímu průzkumu půd.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down