18.07.2023 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

První imaga bázlivce kukuřičného

Koncem 28. týdne byly detekovány první slabé výskyty dospělců bázlivce kukuřičného v řadě moravských okresů. V porostech kukuřice se dále objevují imaga kohoutků a dřepčíků, migrujících ze sklízených porostů obilnin a řepky. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Brouci se líhnou v podmínkách střední Evropy od počátku července až do srpna. Nejpočetnější jsou brouci od poloviny července do počátku září. Po úživném žíru dochází po jednom až dvou týdnech k páření. Již od počátku úživného žíru nastávají první vrcholy letové aktivity. Dospělci se živí přednostně pylem a bliznami kukuřice, proto po odkvětu kukuřice vyhledávají porosty později kvetoucích hybridů nebo porosty později seté, případně kvetoucí plevelné rostliny. Blizny jsou při vyrůstání z klasu postupně okousávány, dokonce mohou být úplně sežrány až po špičku klasu. V omezené míře se živí zrny v mléčné zralosti nebo listy. Samice klade 400–1000 vajíček v průměru v osmi snůškách, obvykle do holé půdy (do puklin). Mezi jednotlivými periodami kladení vajíček nastávají další vrcholy letové aktivity samic a opakované páření, připomíná Rostlinolékařský portál.

Hospodářský význam bázlivce se zvyšuje

Hospodářský význam tohoto škůdce podle portálu rok od roku roste vzhledem ke zvyšujícím se počtům ploch pěstované kukuřice a změnám klimatu – výskyt podporuje suché a teplé počasí posledních let. Četnost larev však redukují vydatnější srážky na jaře a vodou přesycený půdní profil, ve kterém larvy hynou. Jak brouk, tak jeho larvy dokáží škodit významným způsobem. Vážná poškození porostů v kombinaci se suchem byla v posledních letech pravidelně detekována v celé řadě lokalit jižní Moravy a Čech. Pokud chceme podle zprávy Rostlinolékařského portálu zabránit ztrátám výnosu v daném roce, zjišťujeme počet dospělců na rostlinu v období před květem a v průběhu kvetení porostu. Ošetřuje se při dosažení kritické početnosti brouků, což představuje četnost jednoho až dvou dospělci na rostlinu. Zpravidla se provádí jeden až dva postřiky v monokulturách kukuřice. Momentálně je stále ještě možno použít účinnou látku s kontaktním účinkem ze skupin pyretroidů (lambda–cyhalotrin, deltametrin). V oblastech s pravidelnými škodami se doporučuje použít moření účinnou látkou tefluthrin, doplňuje zpráva.

Více informací o aktuálním výskytu bázlivce kukuřičného naleznete v aplikaci Aktuální výskyt v okrese nebo v Mapách výskytu.*

Úvodní fotografie: Bázlivec kukuřičný Foto J. Beránek, ÚKZÚZ

mapa výskytu škodlivých organismů
Mapa výskytu ŠO v kukuřici ke dni 17. 7. 2023 Zdroj RL portál

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down