Proti vločkovitosti hlíz efektivněji

Vločkovitost hlíz bramboru, jejímž původcem je Rhizoctonia solani, je choroba, která způsobuje pokles výnosu a různá poškození rostlin i hlíz. V současné době se za velmi významné považuje snížení vnější kvality hlíz, které je citelné zejména u mytých brambor s jemnou slupkou. Ochrana proti této chorobě prozatím spočívala v agrotechnických opatřeních a moření hlíz fungicidy. V současné době je však již zaregistrován přípravek Amistar od společnosti Syngenta Czech, s. r. o. Proti vločkovitosti se aplikuje do řádků při výsadbě brambor nebo plošným postřikem se zapravením do půdy.

Amistar je prvním přípravkem, který bezpečně postihuje infekci v půdě. Pro zopakování lze připomenout, že zdrojem infekce vločkovitosti mohou být sklerocia a mycelium na sadbových hlízách (lze eliminovat mořením), ale také v půdě, kde přežívá mnoho let. Půda v současné době obsahuje ohromné množství inokula, které po zasázení hlízy infikuje. Často proto nebývá účinné klasické moření brambor, a proto Amistar hraje významnou roli v ošetření hlíz proti vločkovitosti. Tyto informace se pěstitelé dozvěděli na semináři, který pořádala společnost Syngenta Czech, s. r. o., ve druhé polovině března v Havlíčkově Brodě.
Na semináři nechyběla přednáška zachycující kompletní technologii ochrany brambor od společnosti Syngenta a zajímavé ceny přípravků. Za všechny lze uvést například herbicid Boxer, jehož cena meziročně klesla o 48 %, Touchdown Quatro se sníženou cenou o 53 % či Ridomil Gold MZ Pepite (pokles o 19 %) a Revus s úsporou 10 % proti roku 2009.

Vzorem zahraniční zkušenosti

Jak uvedl Josef Zeman ze společnosti Syngenta, fungicidní přípravek Amistar s účinnou látkou azoxystrobin je v České republice registrován proti vločkovitosti hlíz bramboru (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vadnutí hlíz (Colletotrichum coccodes). Doplnil, že proti těmto chorobám je registrován také v Dánsku, Finsku, Francii a Nizozemí, a proto doporučené dávkování přípravku v tuzemsku vychází z aplikačních dávek ve jmenovaných zemích. „Při aplikaci Amistaru do řádků proti Rhizoctonia solani a Colletotrichum coccodes jde o dávku 3 l/ha plus minimálně 50 l vody/ha. Při plošné aplikaci konvenčními postřikovači se zapravením do půdy před výsadbou je doporučená dávka 6 l/ha společně s 200 až 400 l vody na hektar,“ uvedl.
Přípravek je určen zejména pro aplikaci do řádků, pro kterou je třeba použít speciální aplikační zařízení, o němž podrobně hovořil Ing. Petr Kabelka ze společnosti Syngenta. Posluchače seznámil s aplikátory, jejich funkcí a soustředil se také na trysky. „Základem pro aplikaci Amistaru do řádku jsou speciální trysky o nízkém průtoku. Zatímco přední tryska je delší s úhlem výstřiku 20°, zadní je kratší s úhlem 70°, vysvětlil. Půda je tedy ošetřována před hlízou při otevření hrůbku a následně za ní při jeho uzavření.

Projevy choroby

Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, připomněl posluchačům příznaky, které souvisí s vločkovitostí hlíz bramboru. Varoval, že choroba v porostu nevyvolává příliš nápadné symptomy, a proto může unikat pozornosti. Rhizoctonia solani je polyfág a kromě bramboru napadá i další kulturní a plané rostliny, vytváří velké množství kmenů s rozdílnou specializací a infekčností, dodal.
Charakteristickým příznakem vločkovitosti na hlízách jsou hnědavá až černá sklerocia, která vytváří na povrchu vločky, nepravidelné povlaky a po umytí hlíz také často viditelné netypické korkovitosti připomínající strupovitost na slupce, upozornil přednášející.
Zabýval se dále nepříliš známým dry core syndromem, tedy pronikáním houby při silném infekčním tlaku do lenticel, které nekrotizují, a suchá hniloba proniká mělce do dužniny. Upozornil, že se často toto napadení zaměňuje s poškozením brambor drátovci. Rozdíl spočívá v tom, že chodbičky způsobené drátovci jsou většinou delší a obsahují trus. Dry core syndrom znehodnocuje konzumní brambory. Nekrózy, které choroba způsobuje v povrchových pletivech podzemních částí stonků, omezují tok asimilátů z natě do hlízy, brambory jsou drobné, deformované a pod trsem velikostně nevyrovnané. Při silnějším napadení vločkovitostí se hlízy tvoří na povrchu nebo mělce pod povrchem půdy a jsou náchylnější k napadení plísní bramboru, shrnul Ing. Hausvater.
Doplnil také, že silně napadené rostliny v porostu poznáme podle svinování vrcholových lístků a žlutavým zbarvením i časnějším květem. Na stoncích se při vlhkém počasí mohou v úrovni půdy tvořit šedobílé povlaky fruktifikačního stadia původce.

Proč více?

Vločkovitost brambor se v současné době vyskytuje na vyšší úrovni než v minulosti. Jedním z důvodů rozšíření této choroby jsou podle Ing. Hausvatera neexistující osevní sledy. Jistý význam má také minimalizace zpracování půdy, která způsobuje prodloužení rozkladu organických zbytků. Původce vločkovitosti je patogen i saprofyt a je schopen se namnožit a přežívat na rostlinných zbytcích kukuřice, řepky a dalších, upozornil řečník. Jako další možné příčiny zvýšeného množství inokula v půdě uvedl změny v průběhu počasí v posledních letech či hnojení hnojem na jaře.

Výsledky pokusů

Výsledky pokusů prezentované Ing. Hausvaterem i Josefem Zemanem shodně prokázaly, že Amistar v dávce 3 l/ha aplikovaný do řádku poskytuje výbornou ochranu proti vločkovitosti hlíz. Ing. Hausvater zaznamenal na některých lokalitách i nulovou infekci po aplikaci tohoto přípravku. Ochrana proti vločkovitosti však sestává z více pilířů, vedle fungicidního ošetření jde o agrotechnická opatření a včasnou sklizeň. Čím déle brambory leží v půdě, tím hrozí větší výskyt sklerocií na hlízách., upozornil Ing. Hausvater.
Na základě nizozemských zkušeností, o které se s pěstiteli podělil zahraniční host Hans Buth ze společnosti Syngenta Nederland, Amistar velmi dobře kontroluje vločkovitost. Jeho silnou stránkou je podle něj i ochrana proti stříbřitosti slupky (Helmintosporium solani) a koletotrichovému vadnutí brambor, i když účinnost není nikdy stoprocentní.
Přestože přípravek nebude v ČR registrován proti stříbřitosti slupky, společnost Syngenta na tuto chorobu uvádí vedlejší účinnost. Výsledky pokusů z Výzkumného ústavu bramborářského ale hovoří prozatím jinak. Amistar podle Ing. Hausvatera jistou účinnost proti stříbřitosti prokázal, ale jen minimální.

Přínosy Amistaru

Jak Josef Zeman shrnul, Amistar přináší spolehlivou ochranu proti Rhizoctonia solani a dalším chorobám, brambory si zachovávají zdravou slupku, a proto mají i po umytí atraktivní vzhled. Přípravek dále předchází deformaci hlíz, zvyšuje výnos a vyrovnanost hlíz a s tím souvisí i lepší prodejnost.
Hans Buth na úplný závěr sdělil posluchačům zajímavou informaci. V Nizozemsku aplikují Amistar do řádku společně s insekticidním přípravkem Actara 25 WG, který po dobu šesti až sedmi týdnů hubí důležité přenašeče viróz – mšice.

Klíčové informace:
 Společnost Syngenta Czech, s. r. o., uspořádala seminář v Havlíčkově brodě zaměřený na ochranu brambor.
 Registrace přípravku Amistar je rozšířena do brambor proti vločkovitosti hlíz.
 Pěstitelům se tak dostane do rukou ojedinělý přípravek, který postihuje infekci v půdě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *