Proti ježatce kuří noze s dlouhodobým účinkem

V roce 2016 došlo u BASF ke změně v systému ošetření kukuřice proti plevelům, ve kterém budeme pokračovat i v roce 2017. Preemergentní nebo časně postemergentní ošetření vyhovuje kukuřici mnohem lépe než klasické postemergentní ošetření ve fázi 5–6 listů kukuřice.

Základem pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice zůstává přípravek Akris®, který je možno použít samostatně před vzejitím i po vzejití kukuřice až do fáze dvou lístků ježatky kuří nohy. Pozitivní zkušenosti z praxe po zavedení ukazují, že nejvyšší účinek přípravku Akris nastává při aplikaci v raných fázích vývoje a liší se podle druhu plevelů. Zatímco trávovité plevele, jako například ježatka kuří noha, jsou kontrolovány do fáze max. dvou lístků, hlavní dvouděložné druhy hubí Akris bez problému až do fáze 2–6 pravých listů. Akris kombinuje velmi dobrou účinnost s velmi zajímavou cenou a plocha ošetřená tímto přípravkem každoročně roste. Navíc je to velmi flexibilní herbicid, který je možno použít jak preemergentně, tak i postemergentně jako partnera k listovým herbicidům pro zajištění reziduálního účinku ošetření. Je to jediný preemergentní herbicid s registrací až do 6. listu kukuřice. Přesto doporučujeme ošetřovat kukuřici proti plevelům včas a volit nejpozději časně postemergentní termíny ošetření, většinou ve fázi 2–3 listů kukuřice.

Preemergentní ošetření kukuřice přípravkem Akris proti plevelům má ještě další podstatné výhody:

  • Hubí kompletní plevelné spektrum – učinkuje na všechny jednoděložné a dvouděložné plevele, kromě vytrvalých. Nepotřebuje partnera k doplnění účinnosti.
  • Dlouhé aplikační okno – postřik je možno provést od doby zasetí až do vzejití kukuřice, podle podmínek to může být až tři týdny. To je výhodné zejména z organizačního hlediska. Akris je možné aplikovat i po vzejití kukuřice, limitující je pouze velikost plevelů. Důležitá je především velikost ježatky kuří nohy, neměla by mít více než dva pravé listy.
  • Vysoká selektivita – preemergentní herbicidy vykazují nejmenší fytotoxicidu na kukuřici, nebrzdí ji ve vývoji, což je důležité např. při pozdním setí. V suchém období rostliny méně trpí stresem. Přípravek Akris má registrované použití až do 6. listu kukuřice, což svědčí o jeho vysoké selektivitě.
  • Vyloučení konkurence plevelů – zabraňuje vzcházení plevelů, které tak nemohou odebrat z půdy žádnou vodu ani živiny, což je důležité především v sušších oblastech.
  • Dlouhodobá účinnost – potvrzují ji též fotografie, kde byl Akris aplikovaný preemergentně a podržel čistý porost až do sklizně.

Změna, jež nastala, se týká přípravku, který doporučujeme do kombinace s Akrisem. Slalom® je herbicid pro ošetření kukuřice proti ježatce kuří noze a širokému spektru dvouděložných plevelů. Obsahuje účinné látky mesotrione a florasulam, které mají kombinovaný účinek, působí přes listy i půdu. Možná je preemergentní i postemergentní aplikace, ale účinnost je vyšší po vzejití plevelů. Proto je Slalom určen především k ošetření po vzejití plevelů. Časně postemergentní ošetření Akris + Slalom spojuje výhody preemergentních i postemergentních aplikací. Převážně listový účinek přípravku Slalom je v tomto ošetření doplněn dlouhodobým reziduálním účinkem Akrisu proti vzcházení nových vln plevelů. Přípravky se v kombinaci aplikují v dávce 2 l/ha Akrisu + 0,3 l/ha Slalomu. Akris + Slalom aplikované po vzejití plevelů zajistí kompletní odplevelení od jednoletých plevelů včetně trav. Je spolehlivé a přitom selektivní a odstraňuje plevele z porostu kukuřice včas. Je velmi vhodné i za suchého jara, kdy je účinnost půdních herbicidů nespolehlivá. Přípravek Slalom je možno použít i samostatně v případě, že došlo k selhání preemergentní aplikace. Při včasné aplikaci krátce po vzejití plevelů je to velmi ekonomické opravné ošetření. Samotný Slalom je možno aplikovat až do 8. listu kukuřice, vždy je však nutno se řídit růstovou fází plevelů. Slalom sólo i v kombinaci s Akrisem kontroluje ježatku kuří nohu maximálně do fáze 3. lístku. Dvouděložné plevele jsou v této fázi většinou ve fázi 2–4 lístků a jsou likvidovány bez problémů, viz graf účinnosti.

Při sólo aplikaci je třeba přidat k přípravku Slalom smáčedlo. To platí i v kombinaci s Akrisem, pokud jsou nepříznivé podmínky jako sucho, vysoký tlak ježatky kuří nohy nebo přerůstající plevele.

Ing. Libor Svatoň, Ing. Petr Popelka,

BASF, spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down