01.08.2023 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zatravněním a rybníky proti erozi a únikům polutantů

Chov skotu a rostlinná výroby včetně šlechtění brambor patří k hlavnímu zaměření Selekty Pacov, a. s. Podnik v minulém roce obdržel ocenění Společensky odpovědný Zemědělec roku – Právnická osoba. Dbá totiž o protierozní opatření a zamezení úniků hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, protože hospodaří v pásmu hygienické ochrany vodního díla Želivka.

Selekta Pacov obhospodařuje 854 ha, zemědělské půdy. Pěstují asi 300 ha obilnin (50 ha žita, 250 ha pšenice), dále mají 80 ha řepky, 140 ha brambor a 90 ha kukuřice na siláž. Trvalé travní porosty zaujímají 112 ha. Aby zabránili erozi, na 80 ha zatravnili údolnice, konce polí a podobné plochy, popisuje ředitel společnosti Ing. Josef Diviš.
Nadmořská výška pozemků se pohybuje od 478 m po 615 m, srážky bývají kolem 700 mm. Vzhledem k tomu, že jsou na Vysočině, vždy trochu naprší, nemají podle ředitele problémy s nedostatkem srážek, na které si stěžují jinde. „Ale v letošním roce neprší ani tady,“ dodal.

Proti erozi a splachu polutantů

Ocenění je pro podnik podle Ing. Diviše satisfakcí za to, že se dlouhodobě snaží chovat odpovědně. Pracují se synem Petrem na tom, aby v závěru každého údolí byl rybník nebo soustava rybníků. Je v nich totiž redukční prostředí a pokud do nich doteče nějaký nitrát, tak se až z poloviny zredukuje na dusík, který se uvolní do vzduchu. Dále se v rybnících zachycují polutanty jako fosfor, který je vázaný hlavně na sediment, nebo (především) půdní herbicidy. Zatím mají zrealizované dvě lokality, kde jsou vodní díla doplněná o tůně, které vybudovali s dotací od ministerstva životního prostředí.
Ing. Petr Diviš se v diplomové práci zabýval analýzou zemědělského hospodaření podniku a návrhem protierozních a vodohospodářských opatření. Na jejich základě realizovali rybníky a zatravňování. Dodal, že aktuální zatravnění v údolnicích z velké části odpovídá tomu, jak vypadlo v historii. Rybníky umožňují také regulovat povodňovou vlnu.

Další podrobnosti přináší týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down