Proti chorobám obilnin

Novinky určené především k ochraně obilnin proti houbovým chorobám představila společnost BASF, spol. s r. o., na semináři v Hradci Králové. Je součástí cyklu, který probíhá v devíti dalších městech. Pro pěstitele budou připraveny fungicidní přípravky, jedno mořidlo a také balíčky pro ochranu kukuřice či hrachu.

Na začátku odborné části semináře představil Ing. Pavel Šácha ze společnosti BASF fungicid Capalo (registrace se očekává pro tuto sezónu), určený do obilnin. Předpokládá se povolení do ozimé pšenice, jarního a ozimého ječmene. Obsahuje trojici účinných látek – fenpropimorph (200 g/l), epoxiconazole (62,5 g/l) a nový metrafenone (75 g/l). Prakticky jde o Tango Super, rozšířené o novou účinnou látku. Určen by měl být především na ochranu proti braničnatce pšeničné, stéblolamu, padlí, rzi pšeničné a hnědé skvrnitosti ječmene. Podle vyjádření firmy fungicid působí i na další významné choroby, například braničnatce plevové a rynchosporiové skvrnitosti ječmene (registrace se také předpokládá).

Preventivní ochrana
Ing. Šácha zdůraznil, že přípravek Capalo má široké aplikační okno. Proti stéblolamu se jím ošetřuje obvykle ve fázi BBCH 29 – 32, proti listovým chorobám při jejich výskytu, zpravidla ve fázi BBCH 37 – 59 (až konec metání). Registrovaná aplikační dávka se předpokládá ve výši 1,5 l/ha ve 200 – 400 l/ha vody. V přípravku Capalo přijde na hektar při dodržení dávky poněkud větší množství účinných látek než u Tanga Super. Doplnil, že účinná látka metrafenone působí preventivně proti chorobám pat stébel a padlí. Druhý zmíněný patogen postihuje ve všech vývojových fázích, přičemž blokuje růst mycelia a sporulaci.
Ing. Šácha prezentoval výsledky pokusů, které ukazují velkou odolnost vůči smyvu deštěm. Pět minut po postřiku na rostliny v laboratoři „napršelo“ 20 mm srážek, účinnost přípravku ale stále dosáhla 98 %.
Jak dále uvedl, použití přípravku přináší zvýšení výnosu, samozřejmě v závislosti na odrůdě a podmínkách. Například v minulém roce poskytla Capalem ošetřená ozimá pšenice (ve fázi T3) výnos 8,5 t/ha, u Tanga Super to bylo 8 t/ha a kontrola dosáhla 7,2 t/ha. Jednalo se o průměr ze sedmi stanovišť. Společnost BASF ve svých podkladech k přípravku prezentuje výsledky z let 2007 – 2009, které ukazují na přírůstek výnosu u ozimé pšenice v rozsahu 9 – 14 % podle podmínek a termínu ošetření. U jarního ječmene to u odrůdy citlivé vůči padlí bylo 14 – 16 %.

Levně do obilí
Od konce prosince loňského roku je registrována další fungicidní novinka, zmíněná na semináři, Duett Top. Nahrazuje přípravek Duett. Hlavní změnou je, že účinnou látku carbendazim nahradil thiophanate-methyl (310 g/l). Další složkou je epoxiconazole (87 g/l). V současné době je podle registrace určen do ozimé pšenice proti braničnatce pšeničné. Rozšířit by se zřejmě mohl i do dalších obilnin, případně cukrovky. Podle firmy BASF je přípravek účinný také proti těmto chorobám: padlí travní, rzi, braničnatky plevová a pšeničná, hnědá a rynchosporiová skvrnitost a choroby pat stébel. Registrovaná dávka je 0,6 l/ha.
Proti listovým chorobám je doporučena aplikace v BBCH 31 – 59 (první kolénko až konec metání, při výskytu choroby). Výhodou přípravku by měla být cena, podle informací ze semináře by neměla přesáhnout 700 Kč/ha. V porostech se středním a nižším výnosovým potenciálem, kde stačí jedna aplikace fungicidu, je podle firmy BASF vhodné ochránit praporcový list ošetřením v termínu BBCH 37 – 49. Pro porosty s vyšším potenciálem znělo doporučení na Duett Top v termínu BBCH 29 – 39, následovaný Tangem Super v BBCH 49 – 61 (praporcový list až kvetení).

Novinky do kukuřice
Jak na semináři uvedl Ing. Libor Svatoň ze společnosti BASF, rozšířena byla také registrace přípravku Arrat. Nyní ho lze použít do ozimé pšenice, ječmene a žita, jarního ječmene, kukuřice a semenných porostů následujících trav: lipnice luční, srha laločnatá, kostřava červená, bojínek luční, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý, kostřava luční, mezirodové hybridy Festulolium.
Ing. Svatoň také informoval, že zvýhodněný balíček Outlook Pack (primárně určený do kukuřice) má dvě varianty, a to Outlook spolu s přípravkem Click 500 SC, anebo se Stomp 400 SC.V obou případech jde o preemergentní ošetření. Pro postemergentní účel je určen Kelvin Pack, obsahující loni na podzim registrovaný přípravek Kelvin 75 WG (nicosulfuron), a dále Cambio, spolu se smáčedlem Dash HC. Podle informací společnosti BASF je přípravek Kelvin účinný proti širokému spektru jednoděložných plevelů a některým dvouděložným (heřmánkovité, brukvovité, svízel, rdesna atd.) K hubení pýru je třeba dávka 80 g/ha, množství používané proti jednoletým (50 g/ha) ho pouze potlačuje.
Pro postemergentní ošetření kukuřice je určen také zmíněný Arrat, a to v období 2 – 6 listů kukuřice (podle registrace). Podle informací ze semináře je v sousedním Německu používán až do devíti listů plodiny, noční teploty ale nesmí klesnout pod 8 – 10 °C.

Komplexní mořidlo Registrace se očekává u mořidla Kinto Duo (prochloraz copper chlorid 60 g/l, triticonazole 20 g/l), určeného do ozimé a jarní pšenice, ozimého a jarního ječmene, a žita. Účinnost podle firmy BASF zahrnuje především plíseň sněžnou, prašnou sněť ječnou, hnědou skvrnitost ječmene, pruhovitost ječmene, sněť mazlavou pšeničnou a další choroby. Mořidlo by mělo redukovat napadení námelem a být účinné proti komplexu fuzarióz. Aplikační dávka se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2 l/t osiva.
Společnost oznámila prodej některých dalších přípravků ve zvýhodněných balíčcích. Je to například Vaztak 10 EC s Mospilanem 20 SP (Vaztak + Mospilan Pack), které jsou zaměřené například do řepky. Loni skončil také prodej přípravku Escort (do hrachu na zrno), používání je podle informačních stránek Státní rostlinolékařské správy povoleno do 31. července 2010. V budoucnu by podle informací ze semináře mohla být zaregistrována jeho nová varianta. V současné době je k dispozici do této plodiny Stomp 330 E (3 l/ha) v kombinaci s přípravkem Basagran Super v dávce 1,5 l/ha (Stomp + Basagran Pack).

Změny ve vedení
BASF má nového ředitele obchodu s přípravky na ochranu rostlin v Evropě. Stal se jím Vincent Gros. Jeho předchůdce Klaus Welsch převezme vedení jednoho z klíčových projektů v rámci společnosti.
Společnost počátkem tohoto roku uvedla, že v Rumunsku jako prvním státě registrovala fungicidy založené na nové účinné látce initium. Slouží k ochraně vinné révy, brambor, rajčat, okurek a cibule proti plísním z třídy Oomycota (například plíseň bramboru, plíseň révová). V dalších zemích Evropské unie by přípravky s touto účinnou látkou měly být registrovány v roce 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *