Prohlídka od pšenice po brambory

Polovina června tradičně patří prohlídkám demonstračních pokusů v Libčanech, které pořádá společnost Bayer CropScience. Vedle nabídky odrůd plodin mnoha významných firem láká akce pestrou paletou mořidel, fungicidů, herbicidů a insekticidů použitých v různých dávkách a kombinacích v jednotlivých plodinách. Pěstitelé si také mohou prohlédnout účinnost pesticidů, jenž ještě nepřišly na trh a v některých případech se jejich registrace teprve připravuje.

Ani prudké slunce, ani déšť, ale lehce zatažená obloha vítala účastníky červnového polního dne konaného společností Bayer CropScience na pozemcích zemědělského podniku ZD Libčany, konkrétně na lokalitě Želí – u rybníka. Družstvo hospodaří na 840 ha orné půdy, z toho téměř polovinu zaujímá ozimá pšenice. Její průměrný výnos se za poslední tři roky pohyboval na úrovni 7,2 t/ha. Také průměrné výnosy ostatních plodin se šplhají vysoko, například jarní ječmen (5,59 t/ha), ozimá řepka (3,85 t/ha).
Osm hektarů v letošním roce zemědělský podnik věnoval demonstračním pokusům, na kterých návštěvníci napočítali čtyři tematické bloky polních plodin – obilniny, kde samostatný blok tvořila ozimá pšenice a následovaly ostatní obilniny, olejniny a okopaniny.

Pšenice zaujala
První skupinka zájemců o prohlídku porostů se zformovala u ozimé pšenice, která uváděla tematické bloky plodin. Ing. František Řezanina ze společnosti Bayer CropScience začal výklad u kontrolní varianty, ve které se zelenaly pcháče, chundelka metlice, rdesna, mák vlčí a další plevelné rostliny. Následovaly jednotlivé varianty ošetření. Shodně byly ve všech použity regulátory růstu – 11. 4. 2009 Retacel v dávce 1 l/ha a 12. 5. 2009 Cerone 480 SL v dávce 0,75 l/ha. Na ochranu proti kohoutkům aplikovali v Libčanech 0,15 l/ha přípravku Decis Mega.
Herbicidní ochranu ozimé pšenice zajistily přípravky Husar (200 g/ha) + Mero (1 l/ha) nebo Atlantis WG (150 g/ha) + Biopower (1 l/ha) + Sekator OD (0,12 l/ha) či Chevalier (250 g/ha) s Biopower (1 l/ha) aplikované 9. 4. 2009. Část ozimých obilnin byla ošetřena proti plevelům již na podzim herbicidem Cougar SC (1,5 l/ha).
Nejvíce posluchače zaujala fungicidní ochrana, kde byly podle varianty použity jeden až tři přípravky. Jak zdůraznil Ing. Řezanina, letos pěstitelé s fungicidy šetřili a soustředili se zejména na ochranu klasů. Tento případ demonstrovaly pokusy ošetřené jedním fungicidem v době metání (Falcon 460 EC – 0,6 l/ha, Falcon Super – 0,8 l/ha, Prosaro 250 EC – 0,75 l/ha). U tak ošetřených porostů Ing. Řezanina upozornil na spodní patro, kde bylo možné nalézt braničnatky, padlí a ojediněle také rzi. Věnoval se dále přípravku Falcon Super, který je v registračním řízení a po uvedení na trh najde jistě uplatnění v aplikaci proti širokému spektru chorob.

Kombinace jsou jistější
Kombinace výše zmíněných i dalších přípravků zajišťují lepší zdravotní stav plodiny a zvyšují také výnos. Nejvyššího výnosu již čtvrtým rokem dosáhla v Libčanech varianta ošetřená 0,6 l/ha Falconu 460 EC ve fázi druhého kolénka doplněná v době metání 1,2 l/ha Fandanga 200 EC. Kombinaci přípravků Falcon 460 EC (0,6 l/ha) ve fázi druhého kolénka s 0,75 l/ha Prosara 250 EC v době metání doporučil Ing. Řezanina aplikovat na porosty při silném tlaku houbových chorob. Ošetření rostlin Fandangem 200 EC na konci sloupkování a následně v období kvetení Prosarem 250 EC nebo Horizonem 250 EW je také vhodné pro praktické využití.
Pokud jdou v osevním sledu po obilninách opět obilniny, vyplatí se podle Ing. Řezaniny trojí ošetření fungicidy. V demonstračních pokusech toto řešení zastupovala varianta, kde byly ve druhém kolénku použity přípravky Falcon 460 EC (0,6 l/ha) s Karben Flo (0,3 l/ha), dále na konci sloupkování v dávce 1 l/ha Fandango 200 EC a na závěr v období kvetení 0,75 l/ha Prosara 250 EC.
Vedle pesticidního ošetření ozimé pšenice se posluchači dozvěděli také informace o téměř čtyřiceti odrůdách této plodiny. Výnosově ze sklizně v roce 2008 nejlépe na pokusných plochách vycházely odrůdy v elitní kvalitě Privileg a Ludwig, v A jakosti Darwin, Baletka, Banquet, Barryton, Bohemia, v B kvalitě si nejlépe vedla odrůda Mulan a v C sortimentu odrůda Rapsodia.

Následuje řepka
Blok olejnin prezentovala ozimá řepka zastoupená jedenácti odrůdami a deseti variantami ošetření včetně dvou kontrol. Skupinka posluchačů svižným krokem doprovázeným stručným výkladem prošla podél odrůd a dostala se k jednotlivým pesticidním variantám. Všechny byly proti plevelům ošetřeny na podzim herbicidem Butisan Star (1,5 l/ha) doplněným Commandem 36 CS v dávce 0,2 l/ha a následně přípravkem Targa Super 5 EC (0,8 l/ha).
Ing. Řezanina také informoval o přípravcích použitých proti škůdcům, kterými jsou Biscaya 240 OD (0,3 l/ha) s Decis Mega (0,125 l/ha) aplikované 6. 4. 2009, o deset dní později následované samotným Decis Mega v dávce 0,15 l/ha a po dalších třinácti dnech tank mixemem tohoto přípravku ve stejné dávce s fungicidem Prosaro (0,75 l/ha). S první generací bejlomorky kapustové, která letos napadla ve větší míře mnoho řepkových porostů, si tato kombinace přípravků dokázala poradit. Škody po druhé generaci však byly zejména v okrajových částech řepky znatelné.
Ve fungicidních variantách doporučil Ing. Řezanina dělené dávky Horizonu 250 EW, a to buď dvě (0,5 l/ha na podzim a 0,75 l/ha při výšce rostlin do 30 cm) nebo tři (na podzim v pátém listu 0,4 l/ha, následně v sedmém listu 0,35 l/ha a 0,75 l/ha při výšce rostlin do 30 cm). Použití přípravku Prosaro 250 EC je podle Ing. Řezaniny opodstatněné zejména v květu (aplikované na všech pokusech v řepce), a proto variantu, kde byl tento přípravek aplikován také na podzim, posléze na jaře a v květu, považuje za nepraktickou.

Novinky v ochraně
Pokusy s jarní pšenicí, jarním a ozimým tritikale, jarním a ozimým ječmenem přinesly další zajímavé informace o odrůdách i ochraně. V jarním ječmeni upozornil Ing. Řezanina na novou formulaci herbicidu Sekator s přívlastkem OD, který v dávce 0,12 – 0,15 l/ha samostatně nebo v kombinaci hubí široké spektru plevelů. Sekator OD je selektivní herbicid ve formě olejové disperze obsahující dvě účinné látky a safener.
Dále hovořil o novém mořidlu Lamardor, které by mělo postupně nahradit Raxil TNT.
Po bloku obilnin následovaly okopaniny. Cukrovka a brambory vypadaly v Libčanech velmi pěkně. V cukrovce mohli pěstitelé nalézt novou formulaci původního přípravku Sfera 267,5 EC. Jak informoval Ing. Řezanina, Sfera 535 SC je selektivnější formulace s dvojnásobným množstvím účinné látky a s tím souvisejícím nižším dávkováním. „Na rozdíl od původního přípravku je kromě řepy zaregistrována také do obilnin a slunečnice. V letošním roce budou na trhu ještě obě formulace,“ doplnil.
Říká se: „To nejlepší na konec.“ Proto také organizátoři polního dne na závěr prohlídky seznámili účastníky s novým herbicidem do kukuřice s názvem Laudis. „Tento přípravek s olejovou formulací, novou účinnou látkou tembotrione a safenerem isoxadifen-ethyl hubí v dávce 2,25 l/ha ježatku kuří nohu, béry, rosičky, široké spektrum dvouděložných plevelů, rdesna, merlíky, laskavce, výdrol řepky, slunečnice, pcháč oset, svízel přítulu, lilek černý, durman, mračňák a mnoho dalších,“ vyjmenoval Ing. Josef Suchánek ze společnosti Bayer CropScience. Doplnil, že se aplikuje postemergentně na vzešlé plevele a neomezuje pěstování následujících plodin.

Klíčové informace:  Společnost Bayer CropScience uspořádala v polovině června polní den v Libčanech.
 Ve čtyřech plodinových blocích návštěvníci porovnávali účinnost pesticidů a odrůdy.
 V kukuřici zaujal nově zaregistrovaný herbicid Laudis.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *