14.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prognóza výskytu bílé hniloby řepky (hlízenky) v době plného květu

Inspektoři ÚKZÚZ provádí již od 17. týdne výpočet rizika výskytu bílé hniloby řepky (v nejteplejších oblastech začala řepka kvést v poslední dekádě dubna). Na řadě míst již proběhl druhý odpočet. V 19. týdnu je řepka na pozorovacích bodech, kde probíhají odpočty, ve fázi 60–67 BBCH. Míra rizika se podle propočtů pohybuje od nízké, až po silnou, podle srážek, které proběhly v minulém týdnu. Z pohledu ochrany trvá nutnost porosty za daných podmínek fungicidně ošetřit. Informuje o tom zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Vlhkost v porostech ovlivnila podmínky pro start primární infekce, která se může v následujícím týdnu až dvou již v porostech objevit stejně jako v okresech Klatovy a Tábor, kde byl již potvrzen slabý výskyt. V porostech se již od dubna objevují také příznaky napadení fomovým černání stonků řepky (Leptosphaeria maculans), které se po periodě dešťů mohou začít projevovat ve vyšší míře.

Inspektoři ÚKZÚZ vyhodnocují podmínky pro výskyt choroby, přičemž stále platí, že i za nesplněných podmínek pro klíčení apothécií může docházet k infekci původcem bílé hniloby. Ve vztahu k ozimé řepce jsou podmínky zpravidla splněny krátce před kvetením a v květu. K zachycení askospor na rostlině, jejímu vyklíčení a vniknutí do rostliny dochází při teplotě nad 7 °C a vlhkosti vzduchu v porostu 80 % a více za tři dny. Ke splnění podmínky vyšší vzdušné vlhkosti napomáhají zachycené spadlé petály na rostlinách, které jsou současně zdrojem výživy pro klíčící askospory. Infekci mohou negativně ovlivnit prudké srážky s úhrny nad 15 mm (dochází ke smývání spor z povrchu rostlin).

V porovnání s podmínkami minulého roku, je rok 2022 slabší ohledně vlhkostních poměrů a nemělo by docházet k silnějším projevům této choroby, nicméně situaci není radno podceňovat.

Nově je možné pro rozhodování o ošetření porostů využít model predikce výskytu hlízenky, který riziko infekce stanovuje na základě doby splnění meteorologických podmínek (tep >= 7 °C a vlh >= 80 % za více než tři dny). Doporučujeme model využívat společně s kalkulátorem rizika výskytu.

Vysvětlivky k mapě:

Nízké riziko výskytu (méně než 10 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou na zvážení, neboť kombinace faktorů jak nepřímých, tak těch, které určují vznik infekce, nebyly v době kvetení příznivé.

Střední riziko výskytu (méně než 10–39 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou doporučena, neboť kombinace faktorů určující vznik infekce je příznivá. Z tohoto důvodu je doporučeno aplikovat fungicid v době kvetení.

Vysoké riziko výskytu (méně než 40 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou doporučena. V případě vyšší intenzity pěstování je doporučeno aplikovat fungicid jak na počátku, tak na konci květu, čímž je možné snížit riziko napadení až o 80 %.

 

Mapa rizika infekce hlízenkou na začátku květu
Výsledky z vybraných lokalit ČR v porostech řepky ve fázi 60–67 BBCH

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down