Produkce uznaného osiva pícnin roste

Cílem odborného semináře bylo upozornit na zvláštnosti semenářství pícnin v České republice, ústup semenářských ploch pícnin a přiblížit hlavní zásady úspěšného pěstování trav na semeno. Řešily se i otázky spojené se zaplevelením trávosemenných porostů, zejména šťovíkem a dotační pravidla v novém programovém období 2015–2020.

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s. r. o. a Zemědělským výzkumem Troubsko spol. s r. o. pořádalo seminář Trávy a jeteloviny v měnících se podmínkách českého zemědělství. Úvodního slova se v prostorách OSEVY PRO s. r. o, Výzkumné stanice travinářské v Zubří ujal doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., který je výkonným ředitelem Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (SPTJS).

Semenářství pícnin u nás

Doc. Cagaš informoval o tom, že data týkající se semenářství pícnin v České republice z roku 2014 budou k dispozici až po certifikaci osiva v druhé polovině letošního roku, proto uvedl výsledky z roku 2013. „Pěstujeme u nás 26 druhů trav na ploše necelých devět tisíc hektarů, je to o dvanáct procent méně než v roce 2012,“ informoval s tím, že jetelovin se pěstuje celkem 13 druhů na 8000 ha, což je o 21 % více než v roce 2012. Semenářské plochy pícnin celkově poklesly o 9 %. Malý zájem je zejména o jílek jednoletý. Vzrostly množitelské plochy mezirodových hybridů, vojtěšky a jetele nachového. Co se týče produkce uznaného osiva, dochází k mírnému nárůstu, u jetelovin šlo s produkcí 2491 tun dokonce o nejlepší ročník za posledních deset let. „Máme velmi široký sortiment odrůd, jednak díky smluvnímu zahraničnímu množení, jednak díky odrůdám zapsaným v národním i Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin,“ konstatoval doc. Cagaš.*

Více informací naleznete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down