Produkce pšenice v České republice

Osevní plocha pšenice podle soupisu osevních ploch Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 31. 5. 2016 proti předchozímu roku 2015 vzrostla o 9,9 tis. ha (tj. 1,2 %) a dosáhla výměry 839,7 tis. ha. Za tímto nárůstem stojí ozimá pšenice, jejíž osevní plocha meziročně narostla o 30,2 tis. ha, (tj. o 4 %) na 809,1 tis. ha. Naopak u jarní pšenice byl zaznamenán pokles osevních ploch o 21 tis. ha (tj. 40,7 %).

Pšenice tak znovu vykázala, že i v roce 2016 byla naší nejrozšířenější pěstovanou plodinou. Důvody určité stabilní výměry pěstování spočívají především ve výnosové jistotě s možností exportu a případné nabídky do intervenčního nákupu.

V České republice byla celková sklizeň pšenice v roce 2016 v množství 5454,6 tis. tun. Z tohoto množství představuje 5315,6 tis. tun ozimá pšenice (tj. 97,5 % celkové výroby) a 139,0 tis. tun jarní pšenice (tj. 2,5 % z celkové výroby). Celková produkce pšenice proti skutečnosti předchozího roku mírně vzrostla o 180,3 tis. tun, tj. o 3,4 %. Toto zvýšení vyplývá především z nárůstu produkce ozimé pšenice o 261 tis. tun, tj. o 5,2 %. Na růstu výroby pšenice v roce 2016 se podílí vysoký nadprůměrný hektarový výnos ozimé pšenice, ale také zvýšení osevních ploch. Pšenice tak i nadále zůstává na našem trhu s obilovinami zcela dominantní plodinou, která tvoří 64,9 % nabídky všech obilovin, uvádí ve svém článku v příloze časopisu Úroda Ing. František Kůst z Ministerstva zemědělství.*

Více informací se dočtete v příloze časopisu Úroda s názvem Pšenice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *