18.02.2019 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proběhly organizační změny

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze proběhly v minulém roce organizační změny, které vedly ke zrušení katedry rostlinné výroby a katedry pícninářství a trávníkářství. Od prvního ledna letošního roku většina zaměstnanců těchto kateder a garance vyučovaných předmětů přecházejí pod katedru agroekologie a rostlinné produkce, kterou vede prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Položili jsme mu proto několik otázek, které se týkají změn a budoucího zaměření katedry.

Katedry rostlinné výroby a pícninářství a trávníkářství jsou pro zemědělskou univerzitu odbornou veřejností vnímány jako profilové. Z jakého důvodu je fakulta ruší?
O organizačních změnách na fakultě rozhoduje senát fakulty a ten návrh vedení fakulty na tyto organizační změny přijal a velkou převahou hlasů je schválil. Hlavními důvody, které vedly k tomuto kroku, je dlouhodobě nízký zájem uchazečů o obory "fyto" a vysoké nároky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na vědeckou úroveň pracovišť a garantů studijních programů a předmětů. Úbytek studentů kompenzovaly některé katedry přesunem kapacit do vědecko-výzkumné činnosti, ale v případě zrušených kateder jejich aktivity ne vždy vedly k požadované úrovni vědecké činnosti v oboru a ke kvalifikačnímu rozvoji pracovníků. Většina profesorů byla v důchodovém věku a mladší pracovníci nesplňovali vnitřní kritéria, aby mohli být v dohledné době jmenováni docenty či profesory a garantovat budoucnost oboru.

Neprojeví se zrušení katedry rostlinné výroby na vzdělávání budoucích zemědělských odborníků s následným negativním dopadem na zemědělství?
Z pohledu legislativního se sice jedná o zrušení kateder, ale ve skutečnosti tato organizační změna vedla spíše ke sdružení kapacit a vzniku velké katedry agroekologie a rostlinné produkce, která dnes patří na fakultě k největším, má přibližně 30 pedagogických a vědeckých pracovníků, po deseti technicích a doktorandech, což je, myslím si, počet, se kterým se nechá pro obor udělat hodně užitečné práce – v pedagogice, ve vědě, i praxi. Organizační změnou nedochází ke zrušení žádného studijního oboru ani předmětu, ani se s rušením do budoucna nepočítá. Jsme tedy připraveni plně pokrýt poptávku po studiu i v oborech zaměřených na rostlinnou produkci, garantovat jejich kvalitu a také se aktivně snažíme získávat mladou generaci pro studium v zemědělských oborech.*

Celý rozhovor najdete v Úrodě č. 2/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down