Pro zdravé listy i klasy bez fuzarióz

Také ve druhé polovině vegetace se potýkáme s chorobami, které ohrožují porosty ozimé pšenice a kterým musíme věnovat pozornost, aby dosavadní úsilí nevyšlo nazmar. V tomto období se setkáváme především s výskytem rzi pšeničné, v závislosti na počasí se velmi často objevuje také braničnatka pšeničná. Před koncem vegetace pak potřebujeme ochránit klasy ať už před fuzariózami, nebo například braničnatkou plevovou.

Obdobně jako fuzariózy klasů patří k velmi závažným chorobám, v jejichž důsledku dochází k významným výnosovým ztrátám, listové choroby ve druhé polovině vegetace.

Fuzariózy klasů navíc výrazně snižují kvalitu produkce zrna a kontaminují jej mykotoxiny (např. deoxinivalenol, nivalenol a zearalenon), které negativně ovlivňují zdravotní stav lidí i zvířat.

Nejčastěji jsou klasová fuzária způsobována druhy hub rodu Fusarium graminearum.

Magnello poskytuje kromě ochrany proti fuzariózám klasů komplexní ochranu proti klasovým i listovým chorobám pšenice, jako jsou braničnatka plevová, braničnatka pšeničná a rez pšeničná.

Obilniny mohou být listovými chorobami i fuzárii napadeny v průběhu celého vývojového cyklu. Výskyt rzi pšeničné převládá ke konci vegetace v období června až července. U fuzarióz je největší pozornost při ochraně rostlin věnována ochraně právě napadení klasů.

Fungicid Magnello

V ochraně klasů před pozdně se vyskytujícími listovými chorobami i fuzariózami klasů hraje nezastupitelnou a velmi důležitou roli fungicidní ošetření porostů. Vysokou úroveň ochrany obilnin proti klasovým i listovým chorobám pšenice, jako jsou braničnatka plevová (Septoria nodorum), braničnatka pšeničná (Septoria tritici) a rez pšeničná (Puccinia recondita), zajišťuje fungicid Magnello, který se právem se řadí mezi top produkty s vysokou úrovní ochrany v tomto segmentu. 

Magnello přináší špičkovou úroveň ochrany proti fuzariózám a výborně se uplatní také v letech s opožděnou a problematickou sklizní způsobenou nepřízní počasí. Benefitem přípravku Magnello je jeho vynikající vedlejší účinnost na černě – Alternaria spp.

Magnello v sobě kombinuje dvě systémově působící účinné látky (difenoconazole 100 g/l + tebuconazole 250 g/l) a zajišťuje preventivní i kurativní účinek. Navíc účinná látka tebuconbazole působí na patogena eradikativně (po aplikaci zastavuje jeho růst a rozvoj).

Kdy Magnello aplikovat

Termín aplikace pro použití fungicidu Magnello je relativně široký. Aplikace je možná od růstové fáze počátku metání BBCH 51 do růstové fáze konce kvetení BBCH 69. Proti fuzariózám klasů doporučujeme aplikaci cíleně v růstové fázi od počátku kvetení BBCH 61 až do konce kvetení v BBCH 69. Optimální termín aplikace z hlediska růstové fáze plodiny je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících míru efektivity fungicidního zásahu. Rozhodující je preventivní ošetření klasu v době největší vnímavosti rostliny k infekci: silný nástup infekce nastává v příznivých povětrnostních podmínkách (teplé a vlhké podmínky během kvetení) a vede ke zkrácení doby ideální pro účinnou aplikaci. Magnello aplikujeme v dávce 1 l/ha.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down