Pro praxi a výzkum je žádoucí lepší spolupráce

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval ministr zemědělství ČR Marian Jurečka na úterním jednání rady České akademie zemědělských věd.

Uvedl, že má někdy pocit, že se výrazně vzdálily světy zemědělské praxe a vědecké základny a chybí daleko užší spolupráce. S rozhovorů s některými zemědělci má pocit, jako by se jich téma netýkalo, stejně tak by ve výzkumných ústavech očekával větší angažovanost v problémech, které dnešní zemědělství, potravinářství a všechny související obory trápí. Zároveň by byl rád, kdyby se vědci nesoustředili jen na základní výzkum, ale také na aplikovaný a dále na přenos poznatků do praxe. Komunikace by nicméně měla probíhat oběma směry.
Vyzval také k větší spolupráci s domácími firmami. Jak uvedl, působí ve správních radách několika univerzit, jež mají špičková vědecká pracoviště, provádějí úžasný základní výzkum, ale patenty končí v zahraničí.
Výsledky výzkumu by se měly využít především k vytváření produkce a pracovních míst v tuzemsku. Obdobně to podle něj funguje například v Německu, Švýcarsku, Izraeli či jiných ekonomikách, které mají tah na branku. „To mi u nás chybí,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Na jednání vystoupila také Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, která hovořila o aktuální situaci ve výzkumu v resortu. Rada České akademie zemědělských věd (ČAZV) dále projednala zprávy o činnosti a hospodaření instituce a zprávu o vydavatelské činnosti na úseku vědeckých časopisů. Vybraní členové Akademie byli na závěr oceněni plaketou ČAZV a čestným uznáním za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v daném oboru a za dlouhodobou práci v rámci ČAZV.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *