27.06.2018 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro a proti používání pesticidů: potřeba nové metodiky hodnocení

Používání skupiny pesticidů označovaných jako prostředky na ochranu rostlin (POR) je spojeno se zvýšenými výnosy a kvalitou produkce rostlinných produktů. Jedním z důležitých faktorů je také vzhled plodin, který je pro většinu spotřebitelů zásadní při výběru v obchodech. Pesticidy jsou hojně používány ve většině sektorů zemědělské produkce, ale i zahrádkáři, v lesnictví a také na nezemědělské půdě, a to především k prevenci ztrát na rostlinných produktech způsobovaných škůdci a pleveli.

Každý pesticidní přípravek musí před uvedením na trh projít složitým a přísným hodnocením jeho nezávadnosti pro různé složky životního prostředí včetně vlivu na necílové organismy zahrnující také člověka, ale i ošetřované rostliny. Hodnocení má zohledňovat také pokroky ve výzkumu obecně a vývoj analytických metod. Vědecký pokrok může být také impulzem k opětovné registraci přípravků. Pro seriózní pohled na problematiku je nutno zohlednit přínosy i negativa jednotlivých pesticidů a přípravků.

Článek RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, publikovaný v časopise Úroda (7/2018) je věnován novému přístupu, jenž využívá nejmodernější metody pro hodnocení rizik pesticidů na necílové organismy, konkrétně včely. Právě sofistikovaný nový přístup hodnocení s využitím vysokokapacitních OMICS technologií jako analytického nástroje dokáže podstatně exaktněji než stávající přístupy prokázat anebo vyloučit negativní účinky přípravků, a to i na úrovni, kdy nedochází ke smrtícímu účinku a jedná se tedy o subletální efekt pesticidu. To je klíčové pro správné posouzení rizik pesticidů na necílové organismy a předcházení problémům vzniklým z povolení uvedení pesticidu na trh se „skrytým“ negativním dopadem, informuje v úvodu autor.*

Více informací přinese červencové vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down