Připomněli osobnosti zemědělského výzkumu

Publikaci nazvanou Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století vydala na sklonku minulého roku Česká akademie zemědělských věd. Kniha má téměř 500 stran a jejím cílem je připomenout významné postavy zemědělského, lesnického a potravinářského výzkumu, které se zapsaly do vývoje svých oborech.

Největší část knihy je věnována osobnostem výzkumu, narozeným před rokem 1935. V úvodu knihy vedoucí zástupci akademie připomínají, že nebylo cílem snažení postihnout všechny, kteří v dané době pracovali ve výzkumných organizacích, nebo se věnovali přenosu výsledků výzkumu do praxe. Jednotlivé odbory akademie se pokusily vybrat ty, jejichž stopa významněji a výrazně přesáhla jejich působiště, často i hranice státu. „Přes všechny připomínky z různých stran vyrostla na našich pracovištích řada osobností určujících výzkumné směry v Evropě i ve světě, a v oblasti nejen aplikovaného, ale i základního výzkumu,“ píše se v úvodu knihy.
Publikace se ale nevěnuje jen osobnostem výzkumu, ale také historii a současnosti vědních oborů spojených se zemědělstvím, osvětě a institucionálnímu vývoji českého zemědělství. Nabízí také pohled na profily a činnost vybraných výzkumných ústavů a institucí, které vznikly z působení Svazu výzkumných ústavů zemědělských. Věnuje se také úloze a činnosti Československé akademie zemědělských věd a nástupnických organizací. Zástupci akademie v úvodu také připomínají, že publikace volně navazuje na předchozí dílo Československá akademie zemědělská její nástupnické organizace 1924–2004.*

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *