04.07.2018 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přínosy nektarodárných biopásů

Od roku 2001 je v řadě členských zemí Evropské unie finančně podporováno pěstování kvetoucích pásů či jiných typů nektarodárných úhorů s cílem zlepšit na orné půdě potravní nabídku pro hmyz závislý na květech. V roce 2015 byly v České republice v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření zavedeny nektarodárné biopásy, dotované částkou 15 091 Kč/ha porostu v tomto roce.

Tyto víceleté porosty obsahují ve směsi okolo 13 druhů pro opylovače výživově hodnotných rostlin. Mají tedy potenciál lokálně potravní situaci pro tyto druhy hmyzu zlepšit. Díky letní seči, která má být provedena mezi 1. červencem a 15. zářím a jež je nezbytná pro udržení jetelovin v porostu, mohou významně kvést dvakrát za sezónu. První období kvetení je v roce založení v červnu až červenci, v následujících letech v květnu až červenci. Pokud jsou po odkvetení během července ihned posečeny, obrazí ke konci srpna a kvetou do října i déle. To je přínosné zejména pro chovaná včelstva, která jsou aktivní až do podzimu. Pokud se seč odloží až na září, porost bude během srpna řídce kvést a postupně pravděpodobně zaschne. Po takto pozdní seči už nevykvete.

Tyto informace společně s širším dosahem ke krajinným souvislostem a přínosům pro biodiverzitu sděluje ve svém článku zařazeném do červencového vydání časopisu Úroda (7/2018, str. 40–42) Ing. Anna Šrámková, z České zemědělské univerzity v Praze. Článek ukončuje praktickým doporučením pro praxi z hlediska zakládání, údržby a umístění biopásů.

 

Podmínky dotačního titulu Nektarodárný biopás

Celková doba trvání závazku: 5 let

Minimální plocha biopásů na podniku: 2 ha

Maximální plocha jednoho biopásu na dílu půdního bloku: 20 %

Šířka biopásu: 6–24 m

Certifikované osivo (setí do 15. 6.)

Každoroční seč s odvozem biomasy: 1. 7.–15. 9.

Minimální délka pásu: 30 m

Minimální vzdálenost mezi pásy na jednom dílu půdního bloku: 50 m

Minimální vzdálenost od dálnic a silnic 1. a 2. třídy: 50 m

Zákaz aplikace pesticidů a hnojiv, výjimkou bodová aplikace herbicidů na povolení ÚKZÚZ

Nepoužívat biopás k pojezdům zemědělské techniky a jako souvrať

Délka vegetace biopásu: 2–3 roky, následné založení na stejném místě, či na jiném půdním bloku ze seznamu půdních bloků uvedených v prvotní žádosti o zařazení do titulu

Termín orby při obnově biopásu: po 15. 3.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down