Přezimování ozimých obilnin a ozimé řepky

Na stav a přezimování ozimů má významný vliv průběh počasí. Ovlivňuje sklizeň předplodiny, kvalitu zpracování půdy, termín setí, rychlost vzcházení, zapojení a celkovou kondici i zdravotní stav porostu.

Podzim 2013 byl celkově teplejší (s výjimkou měsíce září) a vlhčí – zejména v průběhu října. Většina ploch ozimé řepky byla zaseta včas, ale setí ozimých obilnin se opozdilo z důvodu pozdější a rozvleklé sklizně předplodin, případně podmáčení ploch v říjnu. Celkově příznivý průběh počasí však umožnil založit ozimé obilniny ještě v druhé polovině října, případně začátkem listopadu.

Stav ozimé řepky byl koncem února velmi dobrý a bylo možno konstatovat, že celkově jsou také obilniny ve velmi dobré kondici.*

 

Více informací naleznete v dubnovém vydání časopisu Úroda v článku Ing. Mileny Bernardové a Jiřího Bajera, Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *