Přehlídka hybridů kukuřice z Hrubčic

První formy kukuřice jako kulturní plodiny se objevují ve střední Americe u indiánského obyvatelstva. Postupně se však začíná pěstovat na celém světě. Kryštof Kolumbus přivezl tuto plodinu do Evropy již v šestnáctém století, ale pěstovat se tam začíná díky nově vyšlechtěným hybridům až ve dvacátém století. Jaké hybridy se využívají v současnoti, se mohli účastníci dozvědět na polním dnu v Hrubčicích.

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., předvedla v Hrubčicích portfolio hybridů kukuřice. Velmi zajímavé byly i informace o ekonomických přínosech pěstování hybridů kukuřice LG AN v praxi. Zkratka LG AN znamená LG – animal nutrition. Jde o známku pro testované a prověřené hybridy s vysokou stravitelností vlákniny. Hybridy vhodné pro výživu zvířat, které disponují nejen výživářskými parametry, jako jsou vysoký obsah škrobu a stravitelnost, ale také vlastnostmi agronomickými, tedy vysoký výnos, dobrý zdravotní stav a plasticita vůči pěstitelským podmínkám.
Akce byla zahájena v hale šlechtitelské stanice PLANT SELECT, spol. s r. o. Hrubčice, která letos oslavila 55 let šlechtitelské práce v oblasti obilovin, se právem považuje za jednu z nejvýznamnějších středoevropských šlechtitelských stanic. Přehlídka hybridů pak proběhla na pozemcích podniku ZZ Agro Hrubčice, s. r. o.

Zkušenosti s LG AN hybridy

Tématiku stravitelnosti hybridů a vhodnosti siláže přiblížil Ing. Stanislav Studénka ze společnosti Limagrain svým příspěvkem, který se týkal ekonomických přínosů pěstování kukuřice se známkou LG AN. „Tyto hybridy s vysokou stravitelností vlákniny zvyšují užitkovost u mléčného skotu. Energetická hodnota kukuřičné siláže je tvořena z 60 % energií pocházející z vlákniny, a proto její stravitelnost hraje v krmné dávce zásadní roli,“ konstatoval Ing. Studénka. Dodal, že každé jedno procento stravitelnosti vlákniny může navíc přinést 0,25 kilogramu mléka na dojnici a den. „Mezi jednotlivými hybridy na českém trhu existuje až osmiprocentní rozdíl ve stravitelnosti vlákniny, což znamená dva litry mléka na dojnici a den, které může zemědělec získat pouhou volbou správného hybridu,“ sdělil Ing. Studénka.
Dále se zaměřil na praktické zkušenosti z českých farem, které postavily krmnou dávku na LG AN hybridech. „Na farmě ZOD Hořice se v průběhu posledních dvou let volba vhodných hybridů a dodržení technologie silážování hlavní měrou podílely na nárůstu dojivosti o pět kilogramů na dojnici a den. Ve VOD Kámen došlo ke stabilizaci dojivosti. V podniku Zemědělská a. s., Horní Bradlo, vzrostla v průběhu ledna 2010, tedy měsíc po otevření silážní jámy s LG AN hybridy, dojivost o 2,5 kilogramu mléka na dojnici a den,“ přednesl zajímavé výsledky z praxe.

LG hybridy vrcholem výzkumu

Ještě před odchodem na pokusné pozemky se mohli návštěvníci polního dne dozvědět více detailů o systému výběru nových hybridů kukuřice, ve kterém hraje šlechtitelská stanice v Hrubčicích klíčovou roli. Jak vysvětlil Ing. Jiří Matuš, produktový manažer společnosti Limagrain, vlastní demonstrační pokus s hybridy kukuřice stojí na pyramidě ostatních pokusů s výchozími materiály kukuřice. „V Hrubčicích bylo letos na deseti hektarech oseto více než 9000 parcel novošlechtěnci kukuřic. Probíhá tam výběr hybridů v rámci celoevropského šlechtitelského programu raných kukuřic Limagrain,“ oznámil. Na tento program navazuje testování kandidátů do registračního řízení, v rámci něhož mají v Hrubčicích dalších několik set testovacích parcel. „Vrcholem výběru hybridů zařazovaných do prodeje je program ověření jejich výkonu v podmínkách praxe označovaný jako MAKRO. V tomto programu se hybridy pěstují na velkých parcelách, které simulují podmínky běžné praxe. Pokusy MAKRO se následně statisticky vyhodnocují a na základě výsledků pak probíhá výběr hybridů pro prodej v dané zemi,“ vysvětlil Ing. Matuš.

Více v týdeníku Zemědělec 42/2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *