26.08.2023 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Představili tradiční odrůdy i novinky

Expozice společnosti Mydlářka, a. s., se v rámci zemědělské výstavy Naše pole zaměřila především na prezentaci obilnin. Mezi novinkami nalezli návštěvníci šestiřadý ozimý ječmen Dementiel, ale také ozimou pšenici Hansel či Kamerad. Pro zájemce byla připravena i prezentace meziplodin s celou řadou zajímavých směsí.

 Ozimý ječmen

Zástupce společnosti PRO SEEDS, s. r. o., Ing. Petr Robotka, jejichž odrůdy Mydlářka množí a prodává, vyzdvihl nový šestiřadý ozimý ječmen Dementiel. Tato raná odrůda vykazuje velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysokou odolnost vůči padlí, ramulárii i viru žluté mozaiky ječmene. Vyznačuje se také dobrou sladovnickou jakostí. „Ve Francii se využívá pro výrobu sladu a piva,“ uvedl Ing. Robotka. Zmiňované vlastnosti podtrhuje vysoký výnosový potenciál, kdy na prvních množitelských plochách dosáhla tato odrůda v roce 2022 osmi až devíti tun z hektaru. Mezi prezentovanými odrůdami šestiřadého ozimého ječmene upozornil Ing. Robotka také na tradiční krmné materiály Quadriga a Daisy. Obě odrůdy vynikají velmi vysokým výnosem. U odrůdy Daisy upozornil řečník také na velké zrno s vysokým obsahem škrobu, díky čemuž se velmi dobře osvědčuje při výkrmu kuřat (větší konverze krmiva).

Ozimá pšenice

Novinkou v sortimentu ozimé pšenice je raná osinatá odrůda Hansel (C/k) s krmnou a zároveň i oplatkovou kvalitou. U této odrůdy Ing. Robotka zdůraznil zdravotní stav a vyzdvihl zejména odolnost vůči rzím (rez plevová – 7, rez pšeničná – 8), jejichž tlak byl v letošním roce poměrně silný. Doporučil ale sledovat padlí travní, které lze řešit registrovanými přípravky na ochranu rostlin. Vyznačuje se také vysokými výnosy a odolností vůči poléhání. Ke krmným odrůdám patří i pozdní ozimá pšenice Safari (C), charakteristická vysokým výnosovým potenciálem a nízkými rostlinami s velmi dobrou odolností k poléhání. Partner a Kamerad zastupují kategorii ozimé pšenice s chlebovou jakostí B. Tyto polopozdní odrůdy z provenience společnosti Secobra mají podle řečníka delší okno pro nalévání zrna a jsou schopny rychleji zrno nalévat. Dokážou se tak vyrovnat s vysokými červnovými teplotami a dotáhnout zrno do dobré HTZ a vysokých výnosů. Partner vybavený genem Pch1 a celkově velmi dobrým zdravotním stavem je registrovaný i pro ekologické zemědělství, u Kameradu upozornil Ing. Robotka na dobrou odolnost k fuzariózám klasu, díky tomu snáší i setí po kukuřici.

Vyzdvihl také čištění osiv, kdy společnost Mydlářka využívá k tomuto účelu pneumatický třídicí stůl, který zrna separuje nejen podle velikosti, ale i hmotnosti. „Dostaneme tak pouze zrna s vysokou biologickou hodnotou,“ zdůraznil Ing. Robotka s tím, že špičková kvalita a původ osiva jsou pro ně klíčové.

Nabídka meziplodin

Zástupce společnosti PRO SEEDS hovořil také o meziplodinách a jejich využití. V nabídce, jejíž komplexní podobu lze nalézt na internetových stránkách firmy, nabízí i unikátní druhy působící proti utužení půdy, jako je například světlice barvířská. Mezi specifickými druhy pak dominuje řeřicha setá, která rychle roste, dokáže zaplnit pole, čímž eliminuje výskyt plevelů a únik vody výparem. V letošním roce začali mimo jiné připravovat směsi tzv. podplodin do řepky. První směs je složena z jetele alexandrijského, mastňáku habešského a pohanky obecné, druhá obsahuje malosemenný bob a ozimou pelušku. „Je to trend, který může zmírnit tlak škůdců, jako jsou dřepčíci, i plevelů v řepce,“ doplnil Ing. Robotka. Dodal, že spolupracují s řadou tuzemských zemědělských podniků, které pro ně osiva vyrábějí ve vysoké kvalitě.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down