Představili odrůdy ječmene

Novým technologiím při šlechtění sladovnického ječmene, výživě, ochraně, ale také investicím tuzemských pivovarů byl věnován seminář Odrůdy ječmene, ze kterým vám chutná pivo. Uspořádal ho Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. minulý týden v Větrném Jeníkově.

Ing. Stanislav Hudec, vedoucí marketingu společnosti, představil nové odrůdy jarního ječmene. Letos registrovaná Ovation je určena pro krmné účely, společnost u ní uvádí, že v tříletém průměru registračních zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2014–2016 byla nejvýnosnější odrůdou. Ve všech výrobních oblastech měla velmi vysoký výnos v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Má také velké zrno s HTZ 51 g, disponuje genem mlo a je tedy odolná vůči padlí.
Druhou představenou odrůdou byla Overture s výběrovou sladovnickou kvalitou. Společnost Limagrain u ní uvádí, že měla v roce 2017 největší podíl nárůstu na trhu a preferuje ji řada pivovarů. Například Plzeňský Prazdroj jí plánuje ze sklizně 2018 nakoupit 10 %, Pivovar Šariš 7 %, další ji mají v provozním zkoušení, nebo ji akceptují. Jedná se také o odrůdu s velkým podílem vývozu na Slovensko a do Polska. Overture poskytuje vysoký (ev. velmi vysoký) výnos předního zrna v ošetřených i neošetřených variantách prakticky všech výrobních oblastí. Disponuje genem mlo odolnosti vůči padlí, vykazuje velmi dobrou odolnosti vůči rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolnost vůči hnědé skvrnitosti je střední.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *