Představili nové herbicidy

Připravované i nově registrované herbicidy představila včera společnost BASF na konferenci v Hradci Králové. Kromě toho oznámila rozšíření registrace u fungicidu Capalo.

Fungicid Capalo byl původně registrován jen do ozimé pšenici proti dvojici chorob. Nově ho lze používat také v ječmeni, žitě, tritikale i jarní pšenici. Adekvátně přibyly choroby, proti kterým ho lze použít (braničnatky, stéblolam, některé listové skvrnitosti atd.).

Registraci již získal Escort Nový (pendimethalin + imazamox), určený do hrachu a pelušky pro časně postemergentní aplikaci proti dvouděložným a některým jednoděložným plevelům.

Společnost BASF bude nabízet také Amiral (pyroxsulam) + Azimut (florasulam) Pack.

Určen je do ozimé pšenice, ozimého žita a ozimého tritikale pro jarní postemergentní ochranu proti dvouděložným plevelům a chundelce.

Registrace se očekává u herbicidu Butisan Duo (DMTA-P + metazachlor). Určen bude do řepky proti širokému spektru plevelů s důrazem na kakosty a brukvovité pro PRE i POST ošetření. Pro posílení účinku především proti svízeli by měl být dodáván v balíčku s přípravkem Reactor 360 CS (clomazone).

Stellar (topramezone + dicamba) je herbicid, jehož registrace se očekává do kukuřice proti dvou i jednoděložným plevelům, včetně prosovitých, a to pro postemergentní ošetření. Prodávat se bude v balíčku s herbicidem Outlook (pro preemergentní ochranu) a smáčedlem Dash HC.

Očekává se také registrace postemergentního herbicidu Pulsar 40 (imazamox), který umožní používat Clearfield technologii ve slunečnici (v hybridech tolerantních vůči této účinné látce) a výhledově i jiných plodinách (pšenice, řepka).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *