26.11.2022 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přední čeští experti na protierozní ochranu půdy se setkali v Praze

Koncem listopadu se v prostorách Domu zemědělské osvěty uskutečnila konference k deseti letům Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Jejím cílem bylo představení samotného Monitoringu a jeho výsledků za deset let provozu. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a Ministerstvo životního prostředí. Informuje o tom tisková zpráva Státního pozemkového úřadu.

„Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem a je potřeba ji chránit. Popularizace problematiky eroze a příprava nových politik v oblasti ochrany půd je nelehký úkol, který nedokážeme vždy plnit osamoceně. Našimi klíčovými partnery jsou senátorky a senátoři, poslankyně a poslanci, zástupci Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, starostky a starostové obcí a měst, a především samotní zemědělci,“ uvedl ve svém projevu Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Monitoring eroze spustil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s VÚMOP již v roce 2012. Jedná se o ojedinělý, celorepublikový projekt založený na záznamu a sběru dat z oznámených erozních událostí. „V systému je doposud zaevidováno asi 2500 erozních událostí a díky podkladům z Monitoringu bylo do vyššího stupně ochrany přesunuto již víc než 5500 ha půdy,“ doplnil ústřední ředitel Vrba ve svém proslovu s tím, že za dobu jeho provozu zaznamenali pozitivní vývoj v oblasti ochrany půdy. Díky pravděpodobnostnímu modelu či dalším novým technologiím a komplexnějším datům budeme moci lépe zacílit odpovídající ochranná opatření, věří Vrba.

Důležitost monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho popularizaci zdůraznili ve svých úvodních projevech i Josef Čech, zástupce Ministerstva zemědělství, a v návaznosti na protierozní vyhlášku Vladimír Dolejský za Ministerstvo životního prostředí. Svůj pohled i z pozice praktikujícího zemědělce vnesl poslanec Petr Bendl, který je zároveň místopředsedou Zemědělského výboru, za jehož působení na postu ministra zemědělství (2011–2013) myšlenka Monitoringu vznikla a následně byla zrealizována. Jak uvedl Radim Vácha, ředitel VÚMOP, monitoring eroze půdy považují za velmi účelnou aktivitu, která významně přispívá k hodnocení erozních událostí na našich zemědělských půdách. Přesto, že hlášení erozních událostí je dobrovolné, poskytuje ucelenější pohled na problematiku eroze na zemědělsky využívaných půdách. „Určitě bude velmi zajímavé srovnání erozních událostí v delší časové řadě, které by mohlo být vydáno i formou knižní publikace. Kromě popisu příčin, hodnocení a důsledků erozních jevů by v ní měla být i bohatá fotografická dokumentace, která v budoucnosti může názorně přiblížit stav naší krajiny a detailní problémy při hospodaření na zemědělské půdě,“ dodal ředitel VÚMOP.

Samotné prezentace, nejen na téma erozní problematiky, ale i moderních agrotechnik eliminujících erozní procesy přednesli přední čeští experti František Pavlík (SPÚ), Jiří Kapička (VÚMOP), Jan Bačovský (MŽP), Ondřej Krym (SZIF), Václav Brant (ČZU), Josef Krása (ČVUT) a Miroslav Dumbrovský (VUT).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down