Precizní zemědělství ve vinohradu

Aktuálním otázkám vinohradnictví se věnoval na vinařském semináři, pořádaném společností Bayer s. r. o., prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Zaměřil se na šedou hnilobu hroznů, chronickou formu choroby ESCA na listech a hroznech a na metody precizního vinohradnictví.

„Šedá hniloba hroznů ve vinicích se často projevuje velmi rychlým rozvojem infekce. Houba může přezimovat na infikovaných letorostech, na zbytcích hroznů – třapinách, stopkách bobulí, bobulích, na úponcích a zbytcích listů. Je třeba se zabývat zkoumáním zda rozvoj infekce nepodporuje mechanizovaná sklizeň,“ uvedl prof. Pavloušek a doporučil ošetřit třapinu před uzavřením hroznů pomocí fungicidu a Serenade ASO a opakovat aplikace během zrání hroznů.

Věnoval se také chronické formě choroby ESCA na listech a hroznech. „S chronickou formou mohou keře přežívat několik let. Příznaky se jeden rok projeví a druhý se projevit nemusí. U napadených keřů se může postupně snižovat výnos,“ informoval s tím, že nový způsob řezu podle Simonita a Sircha a zmlazovaní kmínku může tuto chorobu omezit.

Zaměřil se i na využití metod precizního zemědělství ve vinohradnictví. „Drony mohou přesně monitorovat výpadky keřů ve vinici, tvorbu biomasy u vinné révy a její ozelenění, obsah chlorofylu, respektive podmínky pro fotosyntézu a obsah dusíku v listech. To je možné pomocí měření normalizovaného diferenčního vegetačního indexu,“ nastínil prof. Pavloušek.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *