21.06.2022 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Precizní zemědělství v praxi

Již druhou sezónu funguje SIUZ – Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, který založili sami progresivní zemědělci s cílem rozvíjet a propagovat precizní zemědělství. Reálně na svých farmách praktikují moderní postupy v zemědělství. Ve spolupráci se zemědělskými odborníky ověřují nové technologie, sdílejí společně know-how z různých regionů a ukazují ostatním zemědělcům, státní správě i veřejnosti možnosti řešení, jak udržet produktivní zemědělství, přitom šetrně k půdě, vodě, krajině a životnímu prostředí, a to vše v plošném rozsahu.

Aktuálně se s velkými emocemi diskutuje o nastavení a dalším omezení velikosti půdních bloků v SEO a MEO, tedy erozně ohrožených oblastech. Článek Ing. Martiny Polákové ze Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství zveřejněný v časopise Úroda se proto soustředí na téma precizní technologie pro ochranu půdy. Precizní zemědělství vychází z dlouhodobého mapování řady vlastností půdního bloku, navrhují se linie pro pohyb mechanizace, aby bylo možné snižovat spotřebu vstupů cílenou aplikací na místa skutečné potřeby a eliminovat neefektivní přejezdy. Při změně velikosti půdních bloků je nutné všechno dělat od začátku, u malých bloků navíc nelze plně využít potenciál precizního zemědělství. V oblasti výzkumu ochrany půdy proti erozi bylo již mnoho uděláno. Výzkum i zemědělci věcně argumentují, že bez plošné ochrany půdy nebude mít zmenšování půdních bloků pozitivní vliv na omezení eroze. Naopak je riziko zvýšeného počtu utužených souvratí, vyšší spotřeby nafty, vyšší náročnosti na pracovní sílu, náročnost na propojení počtu půdních bloků k novým opatřením DZES, a ústup od precizního zemědělství. SIUZ se snaží propagovat české zemědělství za lídra precizních technologií v Evropě, prosazujme legalizaci moderních zemědělských postupů, které chrání půdu plošně, tak aby při jejich uplatnění nebylo nutné omezovat velikost pozemku, zdůrazňuje Ing. Poláková

To, co vede zemědělce k tomu hledat a ověřovat nové půdoochranné technologie je nejen eroze, ale také řešení boje se suchem a aktuálně i optimalizace nákladů při výrazném nárůstu cen všech zemědělských vstupů. Úkolem je najít vhodné postupy omezeného zpracování půdy, zvýšení podílu organické hmoty v půdě, hospodaření bez nebo naopak se statkovými hnojivy či digestátem a vymezení ploch pro podporu rozvoje užitečných organismů, které zároveň slouží jako ochranný kryt a odváděcí pastva pro zvěř. V neposlední řadě můžeme tyto postupy označit za uhlíkové zemědělství.*

Termíny odborných akcí jsou zveřejněny na www.siuz.cz.

Více informací a zejména praktické ukázky přináší červencové vydání časopisu Úroda (7/2022).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down