05.12.2022 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Precizně proti erozi nejen v kukuřici

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, ve zkratce SIUZ, je skupina progresivních zemědělců, kteří prošlapávají cestu preciznímu zemědělství v ČR. Ve spolupráci s odborníky a výzkumem navrhují nové postupy pěstování plodin tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, současně řešily plošnou ochranu půdy a environmentální požadavky společnosti.

Tématem se v Úrodě č. 12/2022 zabývá Ing. Martina Poláková, ze Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství. Jak připomíná, ověřování inovativních postupů probíhá reálně v praxi a v různých podmínkách napříč republikou, formou pracovních skupin, které jsou zaměřené k dané plodině, či technologii v rostlinné nebo živočišné výrobě.
Kukuřice jako širokořádková plodina má zvláštní postavení, a také samostatnou pracovní skupinu v rámci SIUZ. Moderní technologie jsou směřované k funkční plošné ochraně půdy proti erozi, dále i efektivnímu hospodaření se živinami a vodou.
Ve dnech 4. a 5. října proběhly exkurze na farmách členů SIUZ, ke sdílení zkušeností směrem k zemědělské veřejnosti. Organizaci zajistila ZERA a. s. ve spolupráci se SIUZ v rámci Programu rozvoje venkova a správné zemědělské praxe a inovací.
ZD Dolní Újezd představil Ing. Josef Čejka. Podnik hospodaří v okrese Litomyšl na výměře 7800 ha, z toho 990 ha jsou trvalé travní porosty a zhruba polovina výměry slouží k produkci krmiv pro živočišnou výrobu. Vzhledem k vysokému podílu ploch zatížených erozí (56 % MEO a 6 % SEO v současné době) se zaměřuje Ing. Josef Čejka na ověřování a zavádění technologií, které umožní pěstovat širokořádkové plodiny v jejich podmínkách i v budoucnu.

Mapování pozemků

Před třemi roky navštívil Ing. Čejka worshop technologií na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU), to ho inspirovalo k mapování pozemků a možnosti řešit aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin variabilně. K tvorbě předpisových map využívá satelitní snímky (Sentinel 2 a Landsat Images), doplněné o data z půdních rozborů (ADW a Agroeko Žamberk), dále využívá i senzory k průběžnému skenování porostu. Pracuje se software Xarvio Farm Management nebo Onesoil.
Díky tomu přistupují cíleně k jednotlivým částem půdních bloků, podle jejich skutečné potřeby, zvyšuje se tak účinnost každého vstupu, z dlouhodobého hlediska i úrodnost půdy a co je podstatné, jsou schopni dodržet limity dané legislativou, snížit spotřebu na všech vstupech a výrazně i náklady. Digitální technologie také usnadňují kontrolu a sledovatelnost jednotlivých kroků. Samozřejmě je to ale spojené s profesionální prací agronoma a vysokou odborností zaměstnanců.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down