15.10.2018 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Praktické využití odrůdy zrnového čiroku Ruzrok

Ruzrok je první česká odrůda čiroku zrnového Sorghum bicolor ( L.) Moench. vyšlechtěná na pracovišti Genové banky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV). Odrůda byla registrována v roce 2014 pro podmínky České republiky. Díky svým specifickým znakům, především rychlému vegetačnímu růstu a ranosti, ale též schopnosti dozrát a vyprodukovat zrno v podmínkách ČR je vhodná do osevních postupů jako hlavní plodina pěstovaná pro biomasu, zrno, ale také jako fytosanitární meziplodina.

Agrotechniku této odrůdy, kterou lze do určité míry vztáhnout i na pěstování dalších odrůd čiroku, popisují v článku v Úrodě č. 10/2018 Ing. Jiří Hermuth a Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. V části věnované regulaci plevelů například konstatují, že v raných fázích vývoje během prvních 4 až 5 týdnů po vzejití roste čirok velmi pomalu a nevytváří ještě zapojený porost, což znamená, že je v této fázi vývoje náchylný vůči plevelům. V této době se stávají plevele konkurencí čirokům a předstihují ho v růstu. Proto je třeba udržet porost čiroku v této době čistý s prokypřeným povrchem ornice. Odplevelování čiroků lze v počátečním období růstu provádět vláčením lehkými branami. Tím se provzdušní povrch půdy, případně se naruší utvořený půdní škraloup a také se ničí vzcházející plevele. Rostliny jsou v této době dostatečně pružné a nejsou branami poškozovány. Prokypření povrchové vrstvy ornice je důležité nejen z těchto důvodů, ale také z hlediska ochrany proti pozdním jarním mrazíkům. Prokypřený povrch pomaleji vyzařuje teplo. Nejlepší doba na vláčení bránami je až v období, kdy čirok dobře zakořenil. Nejvhodnější doba je, když porost má výšku 10–12 cm, později by došlo k nevratnému poškození rostlin.
Když čirok zakryje půdu, nemusí se dále ošetřovat, neboť sám dusí plevele a zabraňuje silnému výparu vody z půdy. Proto je vhodné pěstovat čirok i v systému organického zemědělství bez aplikace pesticidů, konstatují autoři.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down