16.01.2023 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pozitivní vliv kompostů

Kompostům jako zdroji organických látek a živin se na mezinárodní konference Racionální použití hnojiv věnoval doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Připomněl, že kompostovací proces se skládá z několika postupných kroků charakterizovaných změnou teploty – fáze mezofilní, termofilní (kdy může teplota dosáhnout více než 65 °C) a dozrávání. To je doprovázeno kvalitativní a kvantitativní změnou mikroflóry.

Dále dochází k mineralizaci a postupné humifikaci organické hmoty. Zvyšuje se obsah uhlíku v huminových kyselinách, zatímco zastoupení organického uhlíku fulvokyselin a vodou extrahovatelného uhlíku klesá jako důsledek mikrobiální degradace. Během kompostování dochází ke ztrátám organické hmoty jako důsledek rozkladu mikroorganismy. Ztráty organického uhlíku mohou během kompostování dosáhnout 67 % u hovězího hnoje, 52 % u drůbežího trusu a až 72 % u prasečího hnoje. Ztráty závisejí také na systému kompostování a podmínkách procesu. Vzhledem ke ztrátám organické hmoty se obsahy většiny prvků v kompostovaném materiálu zvyšují. Významné jsou však ztráty dusíku únikem do vzduchu, vyplavováním a denitrifikací.

Doc. Hanč připomíná, že aplikace kompostu zlepšuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Z pohledu půdní struktury kompost aplikovaný na těžké půdy snižuje objemovou hnotnost, zvyšuje pórovitost a provzdušněnost, což přináší lepší zpracovatelnost. Půdy mají po aplikaci kompostu lepší schopnost zadržovat vodu. Pro účely hnojení se používají dávky vlhkého komostu 25–30 t/ha jednou za 3–4 roky. Pro zvýšení retenční schopnosti půdy mají dvojnásobné a vyšší. Z pohledu eroze zapravený kompost snižuje možnost vzniku krusty, což má význam především na svažitých pozemcích. Pokud je aplikován jako mulč, zachycuje dešťové kapky. Text zmiňuje i další pozitivní vlastnosti tohoto materiálu.

V ČR je v současné době provozování zhruba 530 kompostáren. Roční množství vyprodukovaného bioodpadu se pohybuje kolem 900 000 t a množství kalů se určených pro kompostování se odhaduje na zhruba 500 000 t. Podle Ing. Hanče lze z uvedených čísel odhadnout celkovou produkci kompostu v ČR v rozmezí 700 000 až 900 000 t. Z celkového potenciálního množství vyrobeného kompostu je možné vyhnojit zhruba 45 000 až 60 000 ha.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down