07.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postup při oznamování aplikace rodenticidů

Vzhledem k mnoha dotazům, jak, komu a kdy poslat oznámení o plánované aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem hubení hlodavců (rodenticidů) v souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na dodržování této povinnosti vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků na ochranu rostlin.
  • Seznam rodenticidů, jichž se týká oznamovací povinnost, je k dispozici v „Registru přípravků na ochranu rostlin“ na webových stránkách ÚKZÚZ, po zadání kritérií ve „Vyhledávání (biologická funkce – rodenticid, aktuální stav rozhodnutí – Platné rozhodnutí + Do spotřebování zásob).
  • Oznamovací povinnost se týká subjektu (uživatele pozemku), který v rámci svých profesních činností, plánuje aplikaci rodenticidů na obhospodařovaných pozemcích jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích.
  • Je-li pozemek, na němž je plánována aplikace rodenticidu součástí honitby, musí být aplikace uživatelem tohoto pozemku oznámena ÚKZÚZ a uživateli honitby, a to nejpozději tři dny před jejím zahájením.
  • Náležitosti oznámení jsou stanoveny v ustanovení § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. K oznámení je možné využít formulář zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ.
  • Podmínky podání na ÚKZÚZ jsou uvedeny zde.
  • Za účelem rychlého předání oznámení o aplikaci rodenticidu z podatelny ÚKZÚZ na místně příslušné pracoviště, které má v kompetenci kontrolu dodržování požadavků při používání přípravků na ochranu rostlin, doporučuje ÚKZÚZ v oznámení uvést název místně příslušného pracoviště – Odboru kontroly zemědělských vstupů, např. jedná-li se o pozemky v okresu Hodonín, tak do oznámení uvést „Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno“. Kontakty na tato pracoviště ÚKZÚZ jsou k dispozici zde.
  • U některých rodenticidů je podle údajů na etiketě nutné oznámení poslat také obecnímu nebo městskému úřadu, a to, pokud je plánována aplikace rodenticidu na plochách nacházejících se v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, nebo s nimi sousedící. V oznámení se uvedou shodné údaje, které má profesionální uživatel přípravku povinnost uvést v oznámení ÚKZÚZ a uživateli honitby podle § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb. Na okraj těchto pozemkům musí být umístěny informační cedule s varováním a datem, do kdy se nesmí na pozemek vstupovat, a kontaktem na ošetřovatele pozemku.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down