Portál farmáře šetří čas

Portál farmáře umožňuje elektronická podání povinných prohlášení a oznámení například vinařům, ovocnářům, sadařům, chmelařům a školkařům. Meziročně zaznamenal výrazné navýšení využití. Na čele pomyslného žebříčku stanuli ovocnáři a sadaři, kteří vloni realizovali trojnásobný nárůst elektronických oznámení v porovnání s rokem 2007. Na 15. ročníku evropské konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví to uvedl projektový manažer Radim Šedivý ze společnosti CCV Informační systémy, která je autorem a technologickým dodavatelem portálu.

Portál farmáře včetně informačního systému registrů vinic, chmelnic, intenzivních sadů a dalších registrů provozuje Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) od roku 2006 za účelem propojení zemědělské veřejnosti s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). „Z našich poznatků vyplývá, že jednoduché elektronické podání na Portál farmáře trvá zemědělci průměrně dvanáct minut, papírové kolem osmdesáti minut. U velkého množství takových podání nebo u podání značného rozsahu je časová úspora ještě mnohem markantnější. Navíc mnoho vinařů již vlastní software, které je schopno elektronické formuláře automaticky vyplnit,“ konstatoval Ing. Rostislav Gruna z ÚKZÚZ, oddělení registrů vinic.
Jak informoval Radim Šedivý, uvedené přínosy jsou hlavním důvodem rostoucí obliby Portálu farmáře v řadách zemědělské veřejnosti. „Příznivý je vývoj jeho využívání se projevil zejména ze strany ovocnářů a sadařů, neboť meziročně došlo k více než trojnásobnému nárůstu elektronických oznámení. Další výrazný pokrok je v oblasti elektronických podání žádostí o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu. Velmi dobře si vedli i vinaři, u nichž jsme zaznamenali v souvislosti s registrem vinic meziroční nárůst dotazů na dvojnásobek, vzneseno bylo více než 23 tisíc dotazů, ověřeno přes dva tisíce dodavatelů a více než tří tisíc vinic. Dvacet procent produkce vína v České republice je tak dnes ověřováno elektronicky,“ dodal Šedivý.
„Naopak vyšší čísla jsme očekávali ve využití registrů chmelnic, které má velký význam z hlediska kvality českého piva. V registru chmelnic je evidován pěstitel a jeho chmelnice, aby pivovar, který chmel vykupuje od pěstitelů, měl rychlou možnost kontroly, že příslušná surovina je opravdu Žatecký červeňák a mohl tak garantovat kvalitu piva,“ pokračoval Šedivý.
Další rozvoj Portálu farmáře mají podpořit novinky, které Ministerstvo zemědělství ČR se společností CCV Informační systémy chystá realizovat již v letošním roce. Hlavním cílem je další procesní zjednodušení administrativy. Proto se připravuje především podávání elektronických prohlášení bez nutnosti elektronického podpisu. Pro identifikaci uživatele poslouží nezaměnitelný identifikátor (přihlašovací jméno a heslo). Tyto údaje slouží již dnes pro přístup do zabezpečené části Portálu farmáře. Další novinkou je podpora nových „elektronických“ procesů, například nového správního řízení v žádostech o změnu vinice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *