Porosty cukrovky jsou lepší než loni

Jaro cukrovce příliš nepřálo, ale přesto se zdá, že letošní rok nebude špatný. Ovlivnit to však může mnoho dalších faktorů a ne všechny mají zemědělci v rukou. Na tom se shodli minulý týden se v Bezně u Mladé Boleslavi pěstitelé a zpracovatelé cukrovky.

V odborné části semináře věnované pěstování cukrovky vystoupil jako první Ing. Jan Bartoš, předseda Svazu pěstitelů cukrovky Čech a České republiky. Seznámil posluchače se zajímavostmi, s nimiž se setkal během návštěvy špičkových pěstitelů cukrovky ve Francii a některé postupy demonstroval na příkladu ZS Bukovno, kde pěstují cukrovku na 300 ha . „Ve Francii sejí na 19 cm, ale vzešlost je vyšší než 100 tis. jedinců. Když dosáhnou 95 tisíc, které by byly žádoucí u nás, stěžují si, že výnos nebude optimální. Jediná šance, jak se Francouzům alespoň částečně vyrovnat, spočívá především ve zlepšení polní vzcházivosti. První kroky by ale se měly podniknout již při orbě. Pole by se již na podzim mělo připravit tak, aby bylo na jaře rovné. První část předseťové přípravy lze udělat už na podzim, půda se pak slehne a zjara stačí pouze jedna pracovní operace, po které se hned seje,“ doporučil Bartoš.
Jako další zajímavost uvedl zpracování půdy bez souvratí, které zlepší vzcházení cukrovky na této ploše. Při jarním zpracování půdy před setím se souvratě vynechávají a přijdou na řadu teprve tehdy, když je celý vnitřek pole osetý.
Hlavní důraz kladl Bartoš během přednášky na dva základní intenzifikační faktory, a sice na moření osiva přípravkem Gaucho, které podle něj vylepší polní vzcházivost o 10 %, a dvojí postřik fungicidy proti listovým chorobám, který způsobí nárůst výnosu o dalších deset procent.
„Konkurovat Francii nejsme schopni,“ řekl ale na závěr Bartoš, „nejen že tam mají nádherné půdy, ale většina pozemků je obdélníková, což znamená malé souvratě a projezdy.“
Na jeho vystoupení navázal Ing. Jaromír Chochola, CSc., ředitel Řepařského institutu Semčice, který krátce seznámil posluchače s jednotlivými variantami pokusů v odpoledním programu. Ty se jako již tradičně týkaly aplikace různých herbicidů a dávek dusíku, spojených s použitím fungicidů a odrůdových zkoušek. Také on potvrdil výhodnost moření osiva, které snižuje poškození dřepčíky, maločlenci i drátovcem. V prezentovaných pokusech vycházel nejlépe přípravek Gaucho, který zlepšil vzešlost o 10 – 15 %. Pouze nepatrně horší výsledky byly při použití Carbofuranu a kapkové aplikaci Marshalu 25 EC.
„Práce na cukrovce už v podstatě skončily“, řekl nám poté ředitel přímo na poli. V úvahu podle něho ještě přicházejí poslední herbicidní postřiky, které by měly obsahovat půdní složku, aby se zabránilo pozdnímu zaplevelení. Již je také potřeba hlídat nálet mšic, které by mohly nakazit řepu žloutenkou a od poloviny července bude podle okolností nutné chránit listový aparát před houbovými chorobami, zejména skvrnatičkou. „Proti mšicím už se stříká například v severních Čechách a na Moravě. Co se týká fungicidů, jejich spotřeba roste rok od roku. Zvýšení výnosu díky jejich aplikaci závisí na intenzitě a době napadení a může se pohybovat mezi pěti a patnácti procenty. Pokud se choroba vyskytuje, je návratnost aplikace vysoká,“ řekl Chochola.
Na pozemku v okolí pokusných parcelek byl porost v mnoha případech mezerovitý a špatně vzešlý. „To je ukázka toho, co udělá špatně načasovaná příprava. Půda se zpracovala za mokra a toto jsou následky. Možná stačilo počkat půd dne,“ dodal ředitel. V celé republice je však podle něj situace o něco lepší než v loňském roce, počty jedinců na hektar zřejmě překročí 80 tisíc. Problémy ale způsobovala dlouhá doba setí, se kterým se někde končilo až začátkem května, což způsobilo, že rostliny v některých porostech jsou dosud příliš malé.
Že to ale nebylo všude tak jednoznačné, jsme se dozvěděli od dalších účastníků polního dne. „Seli jsme již v prvním termínu, což byla chyba, protože přišla zima a silné srážky. Letos bylo moudřejší zasít později, osivo vzešlo daleko lépe, řekl nám pan Procházka z Náchoda, který cukrovku pěstuje na dvaceti hektarech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *