Pomrzlá řepka dala dobrý výnos

Ačkoliv většina plodin dozrála a z polí postupně mizí, ochrana stále pokračuje. V porostech brambor se stále ošetřuje proti plísni, v cukrovce proti cerkospoře. Sklizeň obilovin bude podle dosavadních údajů nižší, v některých případech bude i horší kvalita. Zároveň se ale také ukazuje, že porosty řepky poškozené mrazem daly uspokojivý výnos.

„Řepku máme kompletně sklizenou. Jsme příjemně překvapeni, dala nám čtyři tuny v čistém, což je obecně dobrý výnos. Jsme ale zvyklí na vyšší,“ konstatoval agronom Kralovické zemědělské, a. s., (4) Ing. Jaroslav Bulín. Porosty poškozené pozdními mrazy ihned ošetřili stimulátory a fungicidem. Nižší než obvyklý výnos přičítá agronom tomu, že hnojili pouze 140 až 170 kg N/ha, a kvůli předpokládané nepříznivé ceně řepky neaplikovali fungicid na jaře. „Sklízeli jsme v rozmezí 3,3 až 4,5 tuny v závislosti na tom, kam přišlo vyšší množství dusíku a jeden stimulátor navíc. Vliv měla i voda, v červnu pršelo málo ale množství srážek v katastru kolísalo od 5 do 20 mm. Výnos zhruba pokryl vstupy, i když si nejsem jist, zda se při současné ceně řepky vyplatí drahé koncové zásahy, například fungicid do květu,“ uzavřel Ing. Bulín. Dodal ale, že se jim letos vyplatilo lepení řepky (účinná látka pinolene), které využili na 50 % ploch. „Sklízeli jsme porosty, které měly 6 % vlhkosti a myslím, že lepidlo pomohlo sklidit vše, co tam narostlo. Ztráty byly minimální.“
Pod střechou již mají kompletně ozimé ječmeny s průměrným výnosem 5,5 t/ha (letos s jednou aplikací fungicidu), u jarních očekávají kvůli nepříznivému jaru horší než obvyklé výsledky.
U brambor je podle agronoma letos značný tlak mandelinky, stejně jako plísně, naopak zavíječ kukuřičný, který v této oblasti působil problémy v teplých letech, tentokrát nijak významný není. Nevýrazná byla také virová zakrslost obilnin, což pro celou republiku také hlásí Státní rostlinolékařská správa (SRS).
Mák letos horší
Stejně pozitivní zkušenosti s ošetřením pomrzlé a následně rozpraskané řepky měli i v Agrosemu, Semenářském družstvu Stěžery (3). Jak uvedl agronom Josef Formánek, porosty ihned ošetřili fungicidem, výnos byl v průměru 3,5 tuny, hybridní odrůda dala dokonce 4,5 t.
Sladovnické ječmeny již mají sklizeny, na rozbory zatím čekají, ale podle agronoma vypadají slušně, očekávají příznivý obsah dusíku a podíl zrna nad sítem 2,5 mm.
Jinak to zřejmě bude u pšenice, která poskytne zřejmě jen průměrný výnos. „Otázkou bude kvalita, spadly tu značné srážky, pšenice budou vymáčené a čekám problém s lepkem a dalšími kvalitativními znaky. U pěstitelů v okolí potravinářská kvalita příliš nevychází,“ konstatoval Josef Formánek.
Opačný extrém, sucho, je postihlo u porostů máku, který pěstují na 180 ha. Makovice, ačkoliv plné, jsou podle agronoma oproti minulému roku zhruba poloviční. Pozdější intenzivní srážky se na růstu plodiny již neprojevily, ale vedly druhotnému zaplevelení. „Kvůli menšímu výkupu Zentivy prodáme asi o třetinu méně makoviny,“ postěžoval si Josef Formánek, ale pochválil si také rozšíření registrace dalších přípravků do máku.
Zvláště ve vlhčích místech pozoroval větší výskyt slimáků, silně poškozeny jsou plochy zeleniny v okolí. V oblasti se objevují první výskyty cerkospory v cukrovce, vzhledem k průběhu počasí je možné, že nebude zatím nutné ošetření. Státní rostlinolékařská správa očekává potřebu ochrany u rezistentních odrůd a v méně ohrožených lokalitách zpravidla až po 15. srpnu.
Chystají sklizeň brambor
Na sklizeň sadby a raného konzumu brambor se připravují v Havlíčkově Borové zemědělské a. s. (2). „Zatím se to jeví tak, že u nás bude úroda vyšší než vloni a hlízy jsou méně postižené strupovitostí. Sadbové porosty jsou téměř kompletně zdesikované a připravujeme se na konzumní,“ plánuje Jiří Zvolánek, předseda představenstva společnosti. Proti plísni bramboru ošetřovali průběžně v desetidenních intervalech, zaznamenali také větší nálet mšic. Tento škůdce gradoval podle SRS koncem července. Další plodiny zatím na Vysočině na sklizeň čekají, slabší bude zřejmě řepka, kterou poškodily kroupy. Podle Jiřího Zvolánka se škody v oblasti pohybovaly v rozmezí 20 až 30 %, lokálně ale dosáhly i 100 %
Nadprůměrný výnos a dobrou kvalitu ozimého ječmene zaznamenali v Rostěnické a. s. (1), podobně se agronom Ing. Pavel Šlimar vyjádřil také o řepce, která vykazuje dobrou olejnatost. Teplejší podmínky v této oblasti si vyžádaly již druhé ošetření cukrovky proti cerkospoře, výskyt je ale slabší. Místy se také objevuje žloutenka, zřejmě ale fyziologického původu. Projevuje se výrazný tlak plísně bramboru, na slunečnici a sóji se objevuje nepatrné napadení fómou.
Jak uvádí ve své situační zprávě SRS, koncem června se na třech lokalitách v oblasti jižní Moravy podařilo ve feromonových lapácích zachytit bázlivce kukuřičného. V našich podmínkách brouk zatím nijak neškodí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *