Polní vzcházivost a výnos jarního ječmene závisí také na výsevku

Jarní ječmen disponuje vysokou kompenzační schopností výnosových prvků. Přesto je velmi důležité dosáhnout optimální hustoty porostu. Příliš řídké ani přehoustlé porosty nejsou žádoucí. Výše výsevku hraje důležitou roli pro kvalitní založení porostů.

Testováním osiva jarního ječmene ze sklizně 2015 se zabývala Ing. Hana Honsová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky popisuje v článku v Úrodě č. 3/2017. V maloparcelních polních pokusech založených v roce 2016 na pozemcích Pokusné stanice katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze-Uhříněvsi sledovali vliv výše výsevku a odrůdy na produkční schopnost porostu jarního ječmene. Testovalo se 300, 400 a 500 klíčivých obilek na metr čtvereční a odrůdy Jersey, Malz, Prestige, Sebastian a Tolar. Přesné maloparcelní pokusy byly souběžně založeny na ekologické a konvenční ploše na parcelkách o sklizňové ploše deseti metrů čtverečních. Na ekologické ploše byla předplodinou vikev setá, na konvenční řepka olejka.
Pokusy byly v obou systémech pěstování vysety ve třech opakováních.
Výsledky z roku ukazují, že stejně jako v roce 2015 se stoupajícím výsevkem na ekologické i konvenční ploše klesalo procento polní vzcházivosti. Počet rostlin na metru čtverečním se ale s vyšším výsevkem zvyšoval. Také počet klasů na metru čtverečním s vyšším výsevkem stoupal.
Nejnižších výnosů na konvenční ploše dosahovaly varianty s nejnižším výsevkem a se stoupajícím výsevkem se výnosy zvyšovaly. Při ekologickém způsobu pěstování se nejvyššího výnosu překvapivě docílilo u nejnižšího výsevku a se stoupajícím výsevkem výnos mírně klesal.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *