Pokusy se slunečnicí s tolerancí vůči herbicidům

Za účelem ověření účinnost a selektivity herbicidů používaných v HT slunečnici byly v letech 2011 až 2016 založeny na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) herbicidní pokusy.

Hlavním cílem pokusů bylo optimalizovat používání herbicidů v obou u nás používaných HT technologiích (Clearfield a ExpressSun) a posoudit kompatibilitu mezi technologií Clearfield a Clearfield Plus, která byla v letošním roce v ČR zavedena. Výsledky popisují autoři pod vedením doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., z ČZU v článku, který vychází v Úrodě č. 6/2017.
Aplikace herbicidů proběhly ve třech termínech (preemergentně a dvakrát postemergentně). Autoři připomínají, že ExpressSun technologie využívá hybridů, které jsou odolné k účinné látce tribenuron, z nichž je v ČR za tímto účelem registrován herbicid Express 50 SX. Clearfield technologie využívá hybridy, které jsou přirozeně odolné vůči imidazolinonovým herbicidům (tzv. CL, IMI nebo IR hybridy), do nichž jsou v ČR registrovány herbicidy obsahující účinnou látku imazamox (Pulsar 40 a Listego). Nová generace CL hybridů pod označením Clearfield Plus (CL+), by pak měla mít odolnost vůči imazamoxu vyšší (má nový gen tolerance CLHA+).
V článku se pak podrobně zabývají výnosy na jednotlivých variantách, účinností jednotlivých herbicidů na konkrétné plevele a kompatibilitou technologií Clearfield (hybrid Neoma) a Clearfield Plus (hybrid Neostar). Shrnují, že z hlediska selektivity je kompatibilita omezená, přičemž pouze pokud se herbicidy Pulsar 40 a Pulsar Plus použijí v dělené aplikaci, lze eliminovat riziko výraznější fytotoxicity.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *