Podruhé Slunečník bez deštníků

„Bez vašeho úspěchu při pěstování nemůžeme považovat ani my naši práci za úspěšnou.“ Toto jednoduché, ale výstižné motto jasně vystihuje, co je cílem společnosti Syngenta Czech, s. r.o. Na polním dnu Slunečník, pořádaném touto společností, mohli návštěvníci již po druhé v historii zhlédnout bohatou nabídku osiv kukuřice, slunečnice, ale i čiroku. V období recese se společnost Syngenta snaží reagovat na požadavky pěstitelů a umožňuje jim snížit náklady na osivo bez poklesu efektivity pěstování.

Polní den Slunečník se konal v areálu Polní pokusné stanice v Žabčicích Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Hlavním pořadatelem byla společnost Syngenta Seeds ve spolupráci s Ústavem agosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty MENDELU. Doc. Ing. Libor Severa, Ph.D., proděkan Agronomické fakulty MENDELU, uvedl, že zástupci univerzity považují za svoji povinnost udržovat co nejužší kontakt s prvovýrobou, zemědělskou praxí a aplikovaným výzkumem. „Polní den Slunečník přispívá k rozšíření takových kontaktů,“ uvedl doslova.
Počasí přálo a čas na polním dnu, strávený tentokrát v italském stylu – nebyl rozhodně pro účastníky ztracený. K vidění byla bohatá nabídka osiv kukuřice, slunečnice, ale i čiroku. Svým portfoliem se společnost Syngenta snaží reagovat na měnící se požadavky pěstitelů. „Snahou je zejména snížit náklady na osivo, aniž by došlo k poklesu efektivity pěstování, uvedl manažer prodeje osiv pro Českou republiku ze společnosti Syngenta Seeds Ing. Roman Sýkora.

Kompletní informace v týdeníku Zemědělec  43/2010 (str. 16)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *