04.04.2022 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podporují ukládání uhlíku do půdy

Německé Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství pokračuje ve vládním programu na ochranu klimatu do roku 2030. Jednou z jeho částí je podpora ukládání uhlíku do půdy. Na dřívější projekt zaměřený především na ornou půdu navazuje využití biouhlu a tvorba humusu při pěstování ovoce, zeleniny, vína a chmelu.

Ministerstvo v tiskové zprávě připomíná, že podle Thünenova institutu je v Německu v zemědělsky využívané půdě (orná půda a trvalé travní porosty) uloženo přibližně 2,5 miliardy tun uhlíku v hloubce až jeden metr. Celosvětově je pak půda jedním z největších systémů, které uhlík pohlcují. Německý vládní program na ochranu klimatu do roku 2030 pak stanoví, že potenciál zemědělské půdy pro ukládání uhlíku by měl být více využíván. Uhlík může být v půdě uložen ve formě organické hmoty (zejména humusu). Humus v zemědělské půdě má zásadní význam, ovlivňuje půdní život a úrodnost, hospodaření s vodou, dostupnost živin a snižuje riziko eroze. Pouze cíleným a kontinuálním hospodařením lze vytvořit humus a dosáhnout dlouhodobě jeho vysokých zásob v půdě, upozorňuje ministerstvo.

Dodává, že zemědělsky využívaná půda má velké možnosti sekvestrovat uhlík a kompenzovat tak nevyhnutelné emise tohoto odvětví. Potenciál ukládání dalšího uhlíku obhospodařováním je však omezený, zejména na orné půdě minerálního typu. Je to proto, že tvorba humusu závisí na potenciálu příslušného stanoviště a sleduje křivku nasycení. Navíc je vratná.

V současné době probíhá již zmíněný modelový a demonstrační projekt Tvorba humusu v zemědělsky využívaných půdách se zaměřením na ornou půdu. Jeho cílem je podle ministerstva zavést inovativní, dlouhodobá opatření pro zachování a tvorbu humusu v celém Německu. Prostřednictvím projektu financuje ministerstvo až 150 zemědělských podniků na období šesti let. Farmy s intenzivní podporou mají být rozmístěny v deseti modelových regionech po celé zemi. Kromě toho budou opatření na zvýšení a stabilizaci obsahu humusu v orné půdě ekonomicky vyhodnocena, aby zemědělské podniky získaly pomoc při svém rozhodování. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by mělo poznatky projektu využít co nejvíce zemědělských podniků a přijmout opatření pro podporu humusu. Proto je třeba výsledky a zkušenosti široce zpřístupnit všem zúčastněným stranám, uvádí ministerstvo.

Další podrobnosti přinese týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down