Počáteční vítr návštěvníky neodradil

Nové odrůdy ozimé pšenice, informace týkající se ječmene, řepky, cukrovky ale i luskovin a technických plodin nebo traktorová cisterna s objemem 27 tisíc litrů. To vše a ještě více bylo k vidění a slyšení v Nabočanech. Letos se tam uskutečnil již devátý ročník zemědělské výstavy Naše pole –Chrudim – Nabočany 2009.

Akce navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů pořádaných v Chrudimi firmou Oseva Agri Chrudim, a. s. Tato dvoudenní výstava byla ze začátku provázena silným větrem, který některým vystavovatelům přivodil řadu problémů. Před polednem prvního dne výstavy se však počasí umoudřilo a návštěvníci mohli v klidu obdivovat vzrostlé porosty rozličných kulturních plodin.
Zemědělce na tradiční akci, která každoročně probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a s podporou Pardubického kraje, přivítal i krajský radní Ing. Václav Kroutil. Kromě zástupců odrůd polních plodin neméně významnou roli sehráli i zástupci firem zabývajících se výživou a ochranou rostlin. Účinnost svých produktů názorně předvedli na parcelkách s různými variantami ošetření. Pro návštěvníky byla zajímavá i expozice zemědělské techniky.
Akci pro zemědělce připravili Oseva Agri Chrudim, a. s., a šlechtitelské firmy Selgen, a. s., a Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Mediálním partnerem a spolupořadatelem výstavy bylo i letos vydavatelství Profi Press, s. r. o.

Statistika z Nabočan
Veřejnosti se v Nabočanech představilo celkem 53 vystavovatelů, z toho sedm prezentovalo pokusy zaměřené na ochranu a hnojení plodin a 25 firem z řad majitelů, respektive zástupců odrůd. „Ti měli letos možnost představit 221 odrůd ozimých a jarních obilnin, ozimů celkem 143 a jařin 78, 41 luskovin, 7 lnu, 58 ozimé řepky, 6 hořčice, 9 vojtěšky a jetele, stejný počet trav, 7 odrůd brambor, 4 cukrovky a krmné řepy,“ vypočítal odborný garant celé akce Ing. Michal Štěnička, zaměstnanec firmy Selgen a Osevy Agri Chrudim. Zasety byly také vikve, krmná kapusta, vičenec, hořčice sareptská, svazenka, pohanka a další plodiny. Návštěvníci mohli shlédnout celkem 467 pokusných parcel s kulturními plodinami.
Jeden ze tří hlavních pořadatelů zemědělské výstavy, Oseva Agri Chrudim, a. s., navázal na dlouholetou tradici výroby osiv a jejich distribuci po celém území České republiky.
Rostlinná výroba se specializuje především na produkci obilovin a luskovin. „K propagaci jednotlivých, zde pěstovaných odrůd slouží přehlídka polních pokusů Naše pole, která se koná vždy v poslední dekádě června a dává návštěvníkům i odborné veřejnosti přehled o pěstovaných odrůdách, ochraně rostlin, hnojení a agrotechnice,“ řekl ředitel firmy Ing. Zdeněk Kučera.

Chléb chlebem Nově registrované odrůdy pro rok 2009 představil zástupce šlechtitelské firmy Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., Ing. Václav Blažek. Odrůda ozimé pšenice zvaná Magister s prémiovou potravinářskou jakostí E disponuje vysokou odolností vůči vyzimování a lze ji pěstovat po obilnině a kukuřici. Je vysoce odolná vůči fuzariózám v klase a snáší pozdní setí. Také odrůda Preciosa s potravinářskou kvalitou A byla registrovaná v letošním roce. Preciosa je odrůda s vynikající kvalitou, vysokou odolností vůči fuzariózám v klase a je ji možné pěstovat po obilnině. Odrůdy jsou v České republice prodávány pod obchodní značkou Nickerson.
Již stoletá šlechtitelská práce ve firmě Selgen, a. s., přinesla další plody svého úsilí a koncem dubna letošního roku byly zaregistrovány dvě nové odrůdy ozimé pšenice Secese a Seladon. Velmi raná Secese je odolná vůči poléhání a disponuje vysokou zimovzdorností. Secese s potravinářskou kvalitou B, je odrůda odolná proti fuzariózam, rzem a padlí travnímu. Naopak poloraná odrůda ozimé pšenice Seladon je vhodná nejenom k potravinářské produkci, ale i k výrobě bioetanolu. Generální ředitel společnosti Ing. Jan Grůza upozornil, že díky existenci českého šlechtění se ceny osiva drží na určité úrovni. V případě, že by se přestal v České republice uplatňovat český šlechtitelský a semenářský sektor a přestalo by se prodávat domácí osivo, mohlo by dojít k podražení osiv.

České pivo
Po registraci prochází jarní ječmen dvouletými pilotními zkouškami, které rozhodnou, zda bude odrůda pivovaru či sladovně vyhovovat. Loni na podzim bylo schváleno zeměpisné označení České pivo a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je pověřen doporučováním odrůd vhodných pro tuto značku. Firmy, které chtějí České pivo vyrábět, musí například používat doporučené odrůdy. „Z našich jsou to ty se specifickou sladovnickou kvalitu – Malz, Bojos, Radegast, Blaník a Tolar,“ uvedl Ing. Blažek nebo odrůda Aksamit společnosti Selgen, a s., jak uvedl Ing. Grůza.
Nejvýnosnější odrůda jarního ječmene v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ, tak definoval Ing. Blažek odrůdu Streif, která z německého překladu značí pruh nebo pás. Byla registrována v ČR v roce 2009 a je plně doporučena pro německé sladovny a pivovary. Letos je v provozním ověřování sladoven Soufflet.

Hrách, co přečká zimu Miroslav Vrabec ze společnost Francotcheque Agricole, spol. s r. o., (FTA) zastupující francouzskou osivářskou firmu Florimond Desprez upozornil, že firma se rozhodla zařadit do svého sortimentu jednu z prvních odrůd ozimého hrachu v ČR. Podle něj letos porost bez problémů přezimoval ve výšce 10 až 15 cm na několika lokalitách a vydržel i nádobové mrazové testy do –12 °C. Protože se tento hrách seje již koncem září nebo začátkem října dozrává až o dva týdny dříve než klasické odrůdy. Vykazuje i mnohem intenzivnější zakořenění a vyšší výnos. „Pokud nastane suché jaro, je schopen vegetovat normálně, protože má již vytvořený kořenový systém,“ upřesnil M. Vrabec. Dále upozornil, že firma FTA připravuje pro výstavu Naše pole v roce 2010 novou odrůdu cukrovky Danube, která bude tolerantní k rizomanii a bude vhodná pro včasnou a střední dobu sklizně. K registraci v České republice dojde pravděpodobně po dvouletém zkoušení koncem letošního roku.

Velkoobjemová cisterna
Veřejnost v Nabočanech obdivovala také zemědělskou techniku. Z velkého množství strojů zaujala novinka na českém trhu s mechanizací – traktorová cisterna Zunhammer o objemu 27 tisíc litrů typ SK27PUTR, která racionálně dopravuje na velké vzdálenosti a aplikuje močůvku, kejdu, vodu nebo DAM. Tři nápravy a široké pneumatiky zaručují nízký tlak na půdu. „Každá cisterna se šije zákazníkovi přímo na míru a podle jeho potřeb se upravují jednotlivé parametry jako je velikost a šířka pneumatik, možnost plnění, šířka a druh vlastního aplikátoru nebo výkon čerpadla,“ upozornil Ing. Jiří Pavlík, jednatel firmy DSP Engineering s. r. o.

Klíčové informace:

• Na Chrudimsku proběhl již devátý ročník zemědělské výstavy Naše pole – Nabočany 2009.
• Účastníci si mohli prohlédnout přehlídku pokusných parcel nejrůznějších plodin.
• Představena byla i největší cisterna s objemem 27 000 litrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *