Plodinám připravit optimální podmínky

Na semináři ve Zvíkovském Podhradí se hnojení různými formami dusíku a také sírou komplexně věnoval Ing. Jindřich Černý, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Upozornil, že výrazně klesá hnojení sírou, pěstitelé by se mu měli věnovat.

Stejně tak je důležité hnojení mikroprvky, které se účastní přeměn živin v rostlině. Pěstitelé by měli plodinám připravit optimální podmínky, protože u nových odrůd zřejmě klesá schopnost příjmu přes kořeny, ale výnosy dále rostou.
Spady síry byly v minulosti kolem 100 kg/ha, díky odsíření v 90. letech se dostaly pod 15 kg S/ha, uvedl Ing. Černý. Dodal, že v roce 2015 na 60 % území republiky byly spad síry pod 5 kg S/ha a na 40 % pod 10 kg S/ha. Síra je v půdě mobilní obdobně jako nitráty, takže příjem ze spadů v půdě nezůstal. „Hnojení sírou je nezbytné,“ zdůraznil Ing. Černý. Vhodné jsou podle něj hnojiva jako síran amonný, DASA, kde je výhodou vysoká rozpustnost. Pomaleji, ale celkem dobře působí Kieserit, kterým se zároveň dodává hořčík. Nejpomaleji působí síran vápenatý. Pokud se dodává síra v organických hnojivech, měli by pěstitelé vzít v potaz, že je jí tam méně než dříve, a velice pomalu působí, zvláště když se dodává z hnoje. Upozornil na to, že je třeba sledovat, v jaké formě se obsah síry v hnojivu uvádí. Pokud je uváděn jinak než S, je jí tam zdánlivě více. Ing. Černý se dále zabýval vlastnostmi jednotlivých forem dusíkatých hnojiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *