Plochy luskovin se neustále snižují

V roce 2012 zabíraly plochy luskovin 0,9 % orné půdy, za posledních dvacet let však klesly téměř o 74 tisíc hektarů. Jaká byla uplynulá sezóna a co je největším problémem pěstitelů luskovin se mohli zájemci dozvědět v impozantních prostorách refektáře Mendelova muzea na Starém Brně.

Ing. Miroslav Hochman, ředitel společnosti Agritec s. r. o. a předseda představenstva Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin zhodnotil uplynulý pěstitelský rok. „Sucho trvalo od podzimu 2011, od října se nevyskytly srážky zejména na jižní Moravě, kde jsou největší pěstitelské plochy luskovin se čtyřmi tisíci hektary, což se promítlo na výnosových průměrech za rok 2012. „Plochy luskovin a hrachu poklesly oproti roku 1993, kdy zaujímaly 94 155 ha na 20 177 ha v roce 2012, z toho hrách setý zabíral 15 068 ha, zahradní hrách 1 034 ha, lupina 1 408 ha, ostatní luskoviny 3 580 ha a sója 5 472 ha,“ upřesnil Ing. Hochman.
Zdůraznil také, že v roce 2011 se výnos hrachu dostal poprvé nad 3 t/ha, naopak loni kvůli povětrnostním podmínkám činil výnos luskovin pouze 2,45 t/ha a hrachu 2,12 t/ha, což je podle jeho slov hodně pod hranicí rentability pěstování.
V ČR je v současnosti pouze několik subjektů/organizací, které oficiálně testují své vlastní GM plodiny v polních podmínkách (2. stupeň nakládání s GM plodinami = tzv. uvolnění do životního prostředí). Jsou to jmenovitě VESA Velhartice testující GM brambory – dvě povolení; Agra Group testující GM jarní ječmen – jedno povolení; Agritec Šumperk – testující GM hrách a len – šest povolení. Vedoucí Oddělení biotechnologií Agritec Šumperk RNDr. Griga odhaduje, že negativní postoj či protesty veřejnosti vůči GM plodinám se zmírní, jakmile GM plodiny nebudou prioritně sloužit k potravinářským, ale k farmaceutickým (produkce vakcín a farmaceutik) či průmyslovým účelům (například plně recyklovatelné bioplasty).

Více informací naleznet v příštím čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *