Pěstování slunečnice zažívá rozkvět

Ani ukončení používání přípravků s účinnou látkou dikvát neodradilo pěstitele od pěstování slunečnice. Její plochy od roku 2021 stouply jak na Moravě, tak i v Čechách. Lze předpokládat, že vzhledem k energetické náročnosti pěstování kukuřice na zrno plochy slunečnice dále porostou. Dominantní postavení na trhu s osivem slunečnice má u nás společnost Agrofinal spol. s r. o.

Jako jediná nabízí kompletní portfolio, ať už jde o klasické hybridy, HO hybridy, nebo hybridy vhodné pro různé herbicidní technologie jako jsou CL, CLP, ExpessSun, nabízí i speciální segment zaměřený na potravinářství (proužkové hybridy různých velikostí) a krmivářství (ptáčkařské hybridy různých barev). Agrofinal již 25 let úspěšně zastupuje v České republice francouzskou značku Euralis, která má na trhu slunečnice vedoucí postavení. „Za čtvrt století fungování na českém trhu jsme dodali absolutně nejvíce osiva slunečnice ze všech firem. Snažíme se přispívat k rozvoji pěstování této významné plodiny tak, že včas dodáváme osivo prvotřídní kvality našim zákazníkům. Bývaly roky, kdy bylo na trhu k dispozici méně odrůd slunečnice, proto jsme se snažili maximálně podpořit její odrůdovou skladbu, aby měli pěstitelé z čeho vybírat. Šlo však také o významné zkoušení v rámci pokusnické činnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, a samozřejmě i poloprovozních pokusů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Vždy jsme se snažili přispět k udržení zkoušení odrůd slunečnice v ČR. Celou dobu jsme bojovali o to, aby měli pěstitelé k dispozici odrůdy rané a velmi rané, které jsou z hlediska zdravotního stavu prioritou pro to, aby se osevní plochy a výnosy slunečnice v České republice udržely. Navíc bude v následujících letech ranost jedním z rozhodujících faktorů úspěšné sklizně při pěstování bez možnosti desikace,“ informovala Ing. Henrietta Dolinská, ředitelka společnosti Agrofinal.

Zvýší se plochy slunečnice

Na její slova reagoval také Ing. Božetěch Málek ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, který potvrdil, že postavení firmy Agrofinal je na českém trhu se slunečnicí dominantní. „Odrůdy slunečnice se v České republice již bohužel poslední tři roky nezkouší v rámci registračních pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jediné, co zůstalo, jsou poloprovozní pokusy Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a firemní demonstrační pokusy. V letech 2018 a 2019 výrazně poklesly osevní plochy slunečnice na Slovensku a 2019 a 2020 v České republice, bylo to dáno nezájmem obchodníků o tuto komoditu, kteří chtěli osivo zemědělcům prodat, ale komoditu zpět nevykupovali. Situace se však začala v předešlém roce měnit a plochy slunečnice šly výrazně nahoru. Její pěstování zažívá renesanci. Vzhledem k energetické krizi lze očekávat, že někteří pěstitelé upustí od pěstování kukuřice na zrno a budou se orientovat na slunečnici. Předností slunečnice je, že její agrotechnika je poměrně snadná, nejde o plodinu náročnou na výživu ani ochranu proti škůdcům,“ vyzdvihl Ing. Málek.

Zájem o konvenční odrůdy klesá

Uvedl také, že zájem o konvenční odrůdy postupně klesá, nahrazují je CLP a CL hybridy, nejvíce dynamicky se rozvíjejícím segmentem je E segment, který v průběhu dvou let vzrostl o 12 %. „Pěstitelé z Moravy a z Čech se orientují na odlišný segment odrůd. Na Moravě je poslední dva roky zájem o velmi rané, a především rané hybridy a o E segment. Obecně jsou klimatické podmínky na Moravě teplejší, na jaře bývá větší sucho, což s sebou nese nižší účinnost imazamoxu, 70 % se do rostliny dostává přes list a zbylých 30 % přes půdu, takže pokud nezaprší, 30 % chybí a účinnost se výrazně sníží,“ vysvětlil zástupce SPZO. V Čechách se vybírá ze středně raného a raného sortimentu a pěstitelé tam upřednostňují CLP a CL hybridy. Podle Ing. Málka by pěstování slunečnice výrazně podpořil desikant ekvivaletní co do účinnosti k dikvátu. „Posledních 21 let se průměrná desikovaná plocha slunečnice účinnou látkou dikvát pohybovala kolem 56 až 57 %, loni se bez dikvátu desikovalo 20 % ploch a letos pouze 10 %. (Pozn. red.: desikace přípravkem Kabuki, registrován do slunečnice od května 2020.)

Třetí nejlepší ročník

Božetěch Málek rovněž uvedl, že problém s odbytem semen slunečnice není, ale situace se může změnit vlivem dovozu z Ukrajiny. Slunečnice z Ukrajiny navíc není kvalitativně na takové úrovni, jako ta od českých pěstitelů. Dovoz této komodity může navíc ovlivnit i výkupní ceny za slunečnici vypěstovanou v ČR. „Loni se pohybovala výkupní cena v době sklizně (září 2021) okolo 12 600 Kč, letos ve stejném období už byli na nějakých 13 000 Kč a aktuálně nejsou tendence, že by se výkupní cena měla zvyšovat,“ konstatoval a dodal, že letošní ročník byl, co se týká výnosu v našich aktuálních odhadech, třetí nejlepší. Průměrné hektarové výnosy za zemědělský podnik se pohybovaly ve velmi širokém rozpětí od 1,8 t/ha na lehkých půdách s nižší hladinou podzemní vody po 4,2 t/ha na těžších vododržnějších půdách, rozhodovala i hladina podzemní vody. Olejnatost nažek byla v rozmezí 41 až 45 %,“ shrnul výsledky pěstování slunečnice v letošním roce Ing. Málek.

Osiva bude dostatek

„Každý segment slunečnice má svoji vlajkovou loď. U klasických hybridů je jasnou jedničkou hybrid ES Bella, u CLP hybridů je to hybrid ES Janis CLP a pěstitelé, kteří požadují Express technologii, rozhodně nezklame novinka ES Hudson SU. V High-oleic sortimentu vládne hybrid ES Epic HO, který nahradil nedostatkový ES Iddilic HO. Kromě toho máme celou řadu dalších minoritních segmentů, takže dokážeme uspokojit opravdu všechny pěstitele slunečnice,“ prozradil obchodní ředitel Milan Spurný s tím, že osiva je dostatečné množství, i když nebylo snadné jej kvůli klimaticky nepříznivému průběhu množitelského roku 2022 zajistit. „Museli jsme vyvinout maximální úsilí, abychom dokázali uspokojit zvýšenou poptávku po osivu slunečnice. Ale podařilo se, a nejžádanějších velmi raných a raných hybridů, které je možné pěstovat i bez desikace, budeme mít dostatek,“ dodal s úsměvem. Na vyhodnocovacím semináři Systém výroby slunečnice v Hluku jsme vyzpovídali také pěstitele, který má vlastní praktickou zkušenost s hybridy dodávanými společností Agrofinal. „Na čtyřiceti hektarech nedaleko Brna pěstujeme hybrid ES Biba. Má výborný zdravotní stav, vyhovuje nám jeho ranost a výška porostu, a také si u něj ceníme, že není nutná desikace porostu před sklizní,“ prozradil agronom Pavel Novotný z Agropod a. s., Podolí. Řekl také, že podnik hospodaří v oblasti dešťového stínu a často se potýká s velkým suchem zejména v jarním období. I s těmito komplikacemi si ES Biba podle něho velmi dobře poradila a měla výnos 2,61 t/ha. Ing. Dolinská prozradila, že nástupcem ES Biba je velmi raný hybrid ES Bella.

Benefity a novinky

Milan Spurný také řekl, že společnost Agrofinal nabízí různé formy motivačních benefitů, ať už stálým nebo novým zákazníkům. „Každý zájemce o naše osiva se může informovat u našich obchodních zástupců, co nového jsme v tomto směru pro následující sezónu připravili. Investujeme také značné prostředky do výzkumu a pokusnictví. Řada našich klíčových zákazníků si například může prohlédnout nebo vyzkoušet ve svých specifických podmínkách nejnovější hybridy ještě před tím, než je uvedeme na trh. Naším mottem vždy bývalo: Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč! To platí celých 25 let, co jsme na trhu, a jsem přesvědčen, že tak to bude i nadále,“ zdůraznil. Z novinek pro rok 2023 se zákaznici mohou v segmentu klasických hybridů těšit na středně raný hybrid ES Isida a ranou ES Lena, v CLP segmentu je žádanou novinkou ES Agraris CLP, v SU segmentu pak ES Hudson SU. „Pro HO segment jsme připravili nový ES Emeric CLP HO,“ nastínil s tím, že také pro konvenční segment se připravuje celá řada novinek.

Filozofie společnosti

„Hlavní filozofií společnosti Agrofinal je po všech stránkách spokojený zákazník, který si od nás koupí prvotřídní osivo vysoké kvality, a dosáhne s ním co nejvyšší a nejkvalitnější sklizně. Koupí certifikovaného osiva má zajištěn kompletní poradenský servis od obchodních zástupců naší společnosti. Vztah k pěstiteli je pro nás prioritou, chceme mu být co nejblíže, proto se učíme poslouchat jeho potřeby a nabízet nejen osivo, ale i poradenství. Odměnou a zároveň závazkem je pro nás to, pokud se k nám každoročně vrací s důvěrou v naše osiva. Trh na nás klade stále vyšší nároky a my jsme připraveni je plnit i do budoucna. Široké portfolio kvalitních hybridů slunečnice pro všechny pěstitelské podmínky, které mají velmi dobrý zdravotní stav a dosahují stabilně vysokých výnosů a profesionální přístup našich zaměstnanců, nám umožnili stát se lídrem českého trhu v nabídce osiva slunečnice,“ konstatovala Ing. Henrietta Dolinská, ředitelka společnosti Agrofinal.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down