Pěstování samostatných odrůd ozimé pšenice a jejich směsí

Cílem pokusu Ing. Petra Vrtílka z Mendelovy univerzity v Brně bylo vyhodnotit pěstování vybraných dvou samostatných odrůd ozimé pšenice se směsí těchto odrůd z hlediska výnosu, kvality a ekonomiky. V rámci kvality byl vyhodnocován obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost jako důležité ukazatele kvality potravinářské pšenice. Z hlediska ekonomiky byl počítán příspěvek na úhradu. Polní pokus byl založen na lokalitě se zrnitostně těžší půdou fluvizemního typu, v kukuřičné výrobní oblasti, ve dvou ročnících. Z výsledků vyplývá, že pěstování směsi dvou odrůd ozimé pšenice má své výhody v suché oblasti. To je dáno díky vzájemně se doplňujícím vlastnostem obou odrůd ozimé pšenice.

Z výsledků vyplývá, že pěstování směsi dvou odrůd ozimé pšenice má své výhody v suché oblasti. Při celkovém vyhodnocení průměrných hodnot bylo zjištěno, že směs oproti samostatným odrůdám dosahuje velmi dobrých výsledků z obou hledisek, tedy výnosu a potravinářské kvality (obsahu N-látek, objemové hmotnosti). To je dáno díky vzájemně se doplňujícím vlastnostem obou odrůd ozimé pšenice. Pěstování této i jiných vhodných odrůd v podobě směsí dává předpoklady pro dosažení stabilních výnosů i potravinářské kvality.*

 

Více informací naleznete v ÚRODĚ č. 11/2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *