Pěstování řepky v Evropské unii a ve světě

Centrem světového pěstování řepky je v posledních letech Evropská unie, kterou významně dohání Kanada. Evropské klima řepce prospívá, proto můžeme očekávat, že si udrží první místo mezi pěstovanými olejninami v EU i v blízké budoucnosti. To bude i nadále podporováno významným využíváním semen pro výrobu biopaliv. Ve světové produkci olejnin je na prvním místě sója, plochy řepky jsou téměř pětinové. Tento stav lze vysvětlit tím, že pěstovat sóju je v mnoha zemích vhodnější než řepku. Hlavním důvodem jsou lepší klimatické podmínky pro pěstování sóji v těchto státech, uvádí v časopise Úroda Ing. Martin Liška z Ministerstva zemědělství.

Jak dále zmiňuje, podle údajů asociace COCERAL dosáhly osevy hlavních olejnin (řepka, slunečnice, sója) v roce 2016 v EU celkem 11 412 tis. ha. Proti roku 2015 se plochy hlavních olejnin rozšířily zhruba o 60 tis. ha. Průměrný výnos poklesl z 2,83 t/ha na 2,72 t/ha. Celková produkce olejnin v EU se díky plochám a výnosu meziročně snížila z výnosu 32 161 tis. t v roce 2015 na 31 095 tis. t v roce 2016. V sektoru pěstování řepky olejky došlo k celkovému poklesu produkce z 22 126 tis. tun na 20 529 tis. tun olejnatých semen. Ke snížení celkové produkce došlo vlivem poklesu výnosu ze 3,5 t/ha na 3,15 t/ha.

Světová produkce řepkových semen dosahuje v posledních letech přibližně 70 mil. tun. Konkrétně 71,454 mil. tun v marketingovém roce 2014/2015 a 70,240 mil. tun v roce 2015/2016. Odhady sklizně pro rok 2016/2017 předpovídají další snížení na 68,520 mil. tun řepkových semen.

Další informace přinese článek Ing. Martina Lišky, odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství, v červencovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *