Pěstování meziplodin a přemnožení hraboše polního

Pěstování meziplodin je v poslední době diskutováno v souvislosti s kalamitním výskytem hraboše polního. Omezení jejich setí nebo předčasné zaorání by přineslo zbytečné škody, kterým lze předejít včasnou regulací výskytu hraboše.

Meziplodiny jsou v posledních letech často pěstovány v rámci greeningu (EFA) a mají značný význam nejen z hlediska diverzity v zemědělské krajině, ale jsou i zdrojem organických látek v půdě, snižují její prohřívání v teplém období, zlepšují půdní strukturu a vsakování vody ze srážek, omezují vodní a větrnou erozi, snižují znečištění vod nitráty a podobně. V oblastech s kalamitním výskytem hraboše polního je doporučována po sklizni obilnin hluboká podmítka do hloubky 20 cm a následná orba do 30 cm se zapravením posklizňových zbytků, popř. zasetých meziplodin. Tento postup představuje značné ztráty vody a uhlíku z půdy, což přináší škody zejména na půdách v sušších oblastech, které často vykazují nízký obsah organického uhlíku spojený s horší strukturou půdy a její schopností zadržet vodu ze srážek. Snížení ztrát vody lze částečně omezit pěchováním půdy po orbě, což je vhodné také z hlediska regulace hraboše.

Výskyt hraboše je třeba regulovat dříve než dojde k jeho přemnožení, kdy už zbývá často jen plošná aplikace rodenticidů na povrch půdy (pokud je povolena). Jestliže tento postup likvidace hraboše nemůže být použit u meziplodin pěstovaných v rámci EFA, je v současné době v oblastech s jeho kalamitním výskytem umožněno je nesít, popř. zaorat a ponechat holou půdu se všemi negativními důsledky. Přitom stačí již při nižším  výskytu hraboše (na úrovni prahu škodlivosti nebo vyšším) regulovat jeho další množení podpovrchovou aplikací rodenticidů do umělých nor (včetně povolení do meziplodin). Při zakládání porostů ozimů se doporučuje provést několik přejezdů aplikátorem návnady v okolí pozemků s větším výskytem hraboše (příkopy, remízky, porosty s meziplodinami apod.). Za tímto účelem byl ve spolupráci VÚRV, v. v. i., a české firmy P & L spol. s r. o. vyvinut aplikátor návnady Terrier, kterým lze aplikovat rodenticidy bez většího poškození porostu.

Více informací naleznete v čllánku Ing. Pavla Růžka z VÚRV, v. v. i. v časopisu Farmář č. 10/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down