Pěstování kukuřice novými technologiemi – ano, nebo ne?

U většiny evropských států se zvyšuje plocha pěstování kukuřice. Stejný trend lze nalézt i v České republice, a to především při pěstování kukuřice na siláž a jejím využití v bioplynových stanicích. Navíc, pěstování kukuřice se v České republice stává velmi dobře zpeněžitelnou činností a pro zemědělce významným příjmem v jejich podnikání. Současně s pěstováním kukuřice ovšem roste i riziko vodní eroze na svažitých pozemcích. Ve shodě s ochranou životního prostředí byly zavedeny standardy GAEC, které usměrňují pěstování kukuřice. Na mírně erozně ohrožených půdách se širokořádkové plodiny jako kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok mohou zakládat pouze s využitím půdoochranných technologií. Na silně erozně ohrožených půdách se tyto plodiny pěstovat nebudou.
V současnosti patří v ČR více než 40 % půd do extrémně a silně ohrožených vodní erozí, což je významný podíl, a bude potřeba věnovat pozornost technologiím, které tento negativní efekt eliminují či zastaví. Mezi ně patří orební systémy s využitím strniskových meziplodin, mulče, setí do nezpracované půdy, řádkové zpracování půdy, podsevy a pěstování kukuřice v hrůbcích.
Na katedře rostlinné výroby České zemědělské univerzity v Praze se věnujeme výzkumu vlivu různých způsobů pěstování kukuřice – technologie úzkých řádků 37,5 cm se setím do nezpracované půdy a do půdy zpracované radličkovým podmítačem a technologii klasických řádků 75 cm. Řešitelský tým se věnuje zároveň systému hnojení kukuřice (pod patu, listová hnojiva) a řeší ochranu kukuřice před houbovými chorobami, které se v letošním roce objevovaly kvůli extrémním výkyvům povětrnostních podmínek. Jednalo se především o rzi a kukuřičné sněti, které značně snižují kvalitu siláže.
V USA je pěstování kukuřice v úzkých řádcích velmi rozšířené. Výnosy kukuřice na zrno dosahují v průměru o 7-9 % více. Podobného trendu je dosaženo i našimi pěstiteli. Z hlediska eliminace vodní eroze je tento systém pěstování kukuřice rovněž výhodný. Je to způsobeno lepším zapojením (rozložením) porostu s o 10 % vyšším počtem jedinců. Rostliny bývají vyšší, je dosaženo lepší pokryvnosti půdy, a tím zajištěna ochrana před přímým dopadem kapek na holou půdu. Pro podniky, jež pěstují převážně bioplynovou kukuřici, je pěstování kukuřice v úzkém řádku přínosné. Mohou využít např. secí stroj Kinze, který je schopný i setí do dvojřádků.
Setí do hrůbků technologií Horsch považujeme za významnou intenzifikační technologii. Ve spojení s GPS systémem lze provádět velmi přesné setí do hrůbků, využít hnojení pod patu (P) a docílit tak vysokého výnosu. Bez přesného navádění pomocí GPS signálu může být zakládání kukuřice na svazích touto technologií problematické co se týče ochrany před vodní erozí, kdy při větších deštích může dojít k protržení hrůbků. Tato technologie je využívána především na rovinatých pozemcích.
Se setím kukuřice do dvojřádku nemáme praktické zkušenosti. Využití této technologie je spíš při pěstování kukuřice na zrno a stejně jako u úzkých řádků se uvádí zvýšení výnosu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down