30.11.2019 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování konopí - ano, nebo ne?

Pro upřesnění, budu v tomto sloupku charakterizovat tzv. konopí seté, technické, které odpovídá legislativním parametrům a jehož odrůdy jsou registrovány ve společném katalogu odrůd zemědělských plodin EU. Pravděpodobně začnu tím nejbanálnějším, a to je jeho širokoúhlé využití od semen až po vlákno. Dovolím si doložit diagram, který jednoznačně dokazuje zmíněné velké spektrum použitelnosti celé rostliny, jež žádná jiná plodina mimo lnu setého už nemá.

Z pohledu agrotechnického je zařazení konopí obohacením rotačních sledů o další širokolistou plodinu, navíc s pozitivními vlivy pro následnou plodinu i pro půdu i s ohledem na přítomnost kořenových exsudátů.

I přesto, že na straně humánního upotřebení může být negativem jeho schopnost akumulovat těžké kovy a další organické polutanty, z pohledu toxicky zatížených půd je tato schopnost naopak pozitivem. S ohledem na jeho vysokou produkční schopnost biomasy, která v průměru dosahuje kolem 10 tun z hektaru, a z důvodu jeho možnosti vynikající spalitelnosti rovnající se výhřevnosti hnědého uhlí, se stává zemědělskou top plodinou v ozdravných procesech půd.

Také semena jsou lukrativním produktem, ať již loupaná nebo neloupaná, jejich vynikající chuťové vlastnosti, zvláště některých odrůd, které se automaticky přenáší do smyslově vnímaných kvalit oleje. Zde musím vyzdvihnout obsah nenasycených mastných kyselin alfa linolenové oproti linolové a především gama linolenové i jejich optimální poměr 3 : 1, jejichž blahodárný vliv na savčí organismus byl popsán již mnoha vědeckými studiemi. Výhodou je, že pokud semena nebo získaný olej musí být vyřazeny z jakéhokoliv humánního směru, je možnost aplikace do technických směrů k výrobě napouštěcích olejů a lazur k ochraně výrobků ze dřeva. Trvanlivost těchto ošetření se udává až na 20 let a bonusem je dnes tak často skloňované „přátelské s přírodou“.

Určitá negativa jsou spojována se sklizní a posklizňovou úpravou stonku, ale tento nedostatek je možno vyřešit i zapojením odrůdy s krátkým stonkem s možností sklizně klasickým obilním sklízečem a úpravou stonku pro stavební nebo energetické účely.

V oblasti pěstování konopí setého a dalších otázek spojených s touto plodinou pracuji více než 20 let. Moje začátky byly zaměřeny na možnost využití této plodiny ve fytoremediačních technologiích, kdy povědomí o této možné aplikaci bylo i ve světě na počátku. Konopí je plodinou, v posledních letech vědeckou i laickou veřejností bohatě sledovanou, s množstvím výzkumných aktivit po celém světě. Je to plodina, která nám má stále co říci a stále překvapuje.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down