12.03.2015 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování a silážování travních porostů

Na zámku ve Velkých Opatovicích proběhl seminář zaměřený na Technologie pěstování travních a jetelotravních porostů a silážování. Akci uspořádala společnost SEED SERVICE s. r. o. Vysoké Mýto a VOS zemědělců, a. s., Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o.

Travní porosty od A do Z

Zakládání a obnově travních porostů, ošetřování porostů a hnojení, druhovému složení v souvislosti s kvalitou píce se věnoval doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. „Zemědělství nemůže stát pouze na produkci kukuřice, řepky a obilnin, ale právě jeteloviny jsou zásadní z hlediska udržitelnosti a úrodnosti půdy. Jejich semenářské pěstování vyžaduje vyšší znalosti a úroveň agronomů, než když se podnik  zaměřuje na klasické tržní plodiny,“ řekl doc. Hejduk. Problémem travních porostů v České republice jsou podle něho nízké výnosy píce, nízká koncentrace NEL a dusíkatých látek. „Travní porosty plní řadu ekosystémových funkcí, jako jsou ochrana proti erozi, zasakovací a další, takže lze předpokládat, že jejich plochy se nebudou snižovat. Navíc travní porosty poskytují potenciál produkce nejlevnější píce.

Zdůraznil rovněž, že 75 % evropského importu zemědělských komodit tvoří dovoz krmiv, zejména sóji a kukuřice, přičemž hlavními exportéry jsou USA, Argentina a Brazílie. Poukázal také na to, že přibližně 30 % travních porostů v České republice není využíváno ke krmení zvířat a stát vyplácí dotace na jejich neefektivní „údržbu“, přitom zkrmování píce je podle něho nejlevnější způsob využití travních porostů.

Silážování jetelovinových a travních porostů

Správné zásady při sklizni a silážování jetelovinových a travních porostů přiblížil přítomným MVDr. Ing. Jan Dvořáček z S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o. „Při senážování jetelotravních porostů je nutné podpořit tvorbu kyseliny mléčné, tedy vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bakterií mléčného kvašení. Optimální je 30 až 32 % sušiny, anaerobní prostřední (dusání), dostatečné množství cukrů (včasná sklizeň pícnin). Nevytvářet mikrobiální konkurenci (plísně, kvasinky žijící na porostu a na poli, popeloviny, klostridie). Základem správného průběhu fermentace je rychlé vytěsnění vzduchu ze silážované hmoty. Vzduch do siláže nepatří! Při organizaci sklizně a konzervace nebývá limitujícím faktorem výkonnost sklízecí řezačky, ale kapacita silážního žlabu a možnosti rozhrnutí hmoty a jejího dokonalého udusání.*

Více informací naleznete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down