17.11.2021 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pesticidy aplikované k pšenici a jejich setrvání v půdě

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) od roku 2014 pravidelně monitoruje obsahy pesticidů v zemědělských půdách. Monitoring zahrnuje 40 lokalit zemědělské půdy a pět lokalit v chráněných územích. K nejběžnějším pěstovaným plodinám patří obilniny a pšenice vůbec, přičemž k ošetření porostů je používáno několik desítek pesticidů. Některé z nich nebyly v půdě ani jednou detekovány, jiné naopak lze v půdě objevit i několik let po jejich aplikaci. Toto téma rozebírá v prosincovém vydání časopisu Úroda Mgr. Šárka Poláková, Ph.D., z ÚKZÚZ.

Pesticidy (přesněji účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin – POR) jsou považovány za nezbytnou součást dnešního hospodaření. K ochraně plodin a dosažení uspokojivých výnosů byly dříve používány látky typu DDT, HCH, HCB apod., které sice byly velmi účinné, nicméně, jak bylo později prokázáno, v prostředí silně perzistentní, akumulující se v živých organismech, zdraví ohrožující a také schopné tzv. dálkového transportu, čímž se z těchto látek stal celosvětový problém. Postupně tedy došlo k přesunu od těchto látek směrem k jiným pesticidům, jež by měly být vysoce specifické (se specifickým účinkem ke škůdci/plodině), méně toxické, snadno rozložitelné a neměly by ovlivňovat endokrinní systém savců. Celková spotřeba účinných látek v ČR od roku 2012 stále klesá, v roce 2020 činila více než 3700 tun.

V zájmovém období – v letech 2013 až 2019, byly na sledovaných lokalitách téměř v polovině případů (42 %) pěstovány obilniny, 16 % tvořily travní porosty, 14 % kukuřice a 13 % řepka. Zbývajících 15 % zaujímaly plodiny jako například chmel, vojtěška, cukrovka, mák, brambory a podobně.

V rámci obilnin tvořila pšenice více než 60 % a byla tedy na sledovaných lokalitách vůbec nejčastěji pěstovanou plodinou. Na sledovaných plochách, kde se pěstovala ozimá pšenice, bylo použito celkem 37 různých účinných látek, přičemž intenzita použití jednotlivých účinných látek byla různá, uvádí ve svém článku Mgr. Poláková.

Z výsledků, jež jsou zveřejněny v časopise Úroda (12/2021) v článku Mgr. Polákové, je zřejmé, které účinné látky pro půdu nepředstavují problém, a které naopak v půdě setrvávají rok a více po aplikaci. Takto monitoring půd významně přispívá k poznání současných témat. Samotné zjištění látek v půdách nemusí nutně znamenat ekotoxikologický problém, ale pomáhá ke zpřesnění našich znalostí o chování daných látek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down