Perspektivy využití inhibitorů ureázy a inhibitorů nitrifikace

Příspěvek pro časopis Úroda zpracovaný odborníky z České zemědělské univerzity v Praze vznikl jako reakce na dotazy specialistů ze zemědělské praxe a dále na připravovaná legislativní opatření pro používání N hnojiv. Na základě řady literárních pramenů se autoři pokusili o objektivní hodnocení, i s aspektem na ochranu životního prostředí. Článek se zabývá především používáním inhibitorů ureázy a inhibitorů nitrifikace při zvyšování efektivnosti hnojení.

K inhibitorům ureázy uvádějí autoři článku prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., a Ing. Jindřich Černý, Ph.D., následující závěry. Nespornou výhodu je podle nich kombinace močoviny a inhibitoru ureázy. Významně jsou sníženy ztráty NH3 volatilizací a je i lepší využití dodaného dusíku rostlinami. Zároveň však zdůrazňují, že efektivní působení inhibitorů ureázy je zhruba 10 až 14 dní. Při jejich použití jsou sníženy ztráty amoniaku volatilizací, ale v žádném případě nejsou zcela eliminovány. V případech, kdy je močovina používána k základnímu hnojení a hnojivo je následně zapraveno do půdy, je zbytečné používat kombinaci s inhibitorem ureázy. O větším uplatnění močoviny s inhibitory ureázy rozhodne především cena za jednotku dusíku a její porovnání s dalšími N hnojivy, například s ledkem amonným s vápencem (LAV). Zejména při použití hnojiv typu LAV je jistota minimálních ztrát volatilizací dodaného N a jeho dobrého využití rostlinami. Pro přípravu roztoku pro aplikaci na list je nutno používat „klasickou“ močovinu a ne močovinu s inhibitory ureázy.

Autoři též formulují doporučení k inhibitorům nitrifikace. Inhibitory nitrifikace (IN) doporučují používat v případě, že jednorázová dávka je vyšší než 60 kg N/ha a celková dávka je vyšší než 80 kg N/ha, v závislosti na pěstované plodině. V závislosti na půdně-povětrnostních podmínkách by měla účinnost inhibice být v intervalu čtyři až deset týdnů. Měla by být použita taková dávka IN, která splňuje tento požadavek. Výhodná je zejména kombinace IN s kejdou skotu, prasat, s digestátem a močůvkou. Pozitivní efekt lze podle odborníků očekávat zejména na lehkých půdách s nízkým obsahem organických látek (< 1 % Corg.) a na stanovištích s vyšším množstvím srážek, případně na závlahách. O uplatnění v široké zemědělské praxi bude rozhodovat především výnosový efekt, tj. výnos při použití klasického hnojiva (např. močoviny, ledku amonného s vápencem) ve srovnání s hnojivem s IN. Porovnání ekonomické efektivnosti hnojiv s inhibitory a bez inhibitorů nitrifikace vychází doposud kladně pro klasická N hnojiva, především při dělení dávek N podle potřeb rostlin. Toto hodnocení se netýká jejich využití v okrasném zahradnictví a u speciálních plodin.*

Podrobnější informace přináší článek publikovaný v časopise Úroda (3/2020).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down